DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 361 —


Od važnijih predmeta i zaključaka, koji su na tim sjednicama razpravljeni
i stvoreni, kao i uobće o cjelokupnom radu društvene uprave,
navesti mi je slijedeće:


U izvršenju zaključaka prošle glavne skupštine podastrta je kr. zem.
vladi, odjelu za unutarnje poslove, predstavka društva za povišenje putnih
naklada šumarsko-tehničkog osoblja i za povišenje putnih paušula kr.
nadlugara političke uprave zamolbom, da bi se k jednu naredbenim putem
preciziralo, koja se putovanja kr šumarskih tehničara imadu obavljati na
teret putnih paušala, a koja na teret privatnih stranaka, nadalje su predložena
na odobrenje po glavnoj skupštini prihvaćena pravila zaklade^
osnovane na uspomenu blagopokojnog društvenog tajnika Andrije Borošića.


Na prvo spomenutu predstavku nij.e do danas jošte stiglo nikakovo
riješenje, dočim je zakladni list u spomen pok. Andrije Borošića kr zem.
vlada povratila s primjetbom, da se imade u njekim točkama jošte nadopuniti,
pak će slavna skupština imati danas priliku, da konačno razpravi
i prihvati po upravnom odboru priredjeni obrazac u govoru stojeće nadopunjene
zakladnice.


Uslijed obnove cjelokupne društvene uprave u prošloj glavnoj skupštini
nastupila je promjena u ilredničtvu društvenoga organa Šumarskoga
lista i Lugarskoga vjestnika, te je urednikom tih listova izabran odbornik


g. Bogoslav Kosović, kr. zemalj.^šumarski nadzornik, docira je mene zapala
čast, da preuzmem upravu Šumarskoga doma.
Promjena u osoblju društvene uprave nastala je jedino u tome, što
se je kr. zemalj. šumar, nadzornik I. razr. p. n. g. Vilim Dojković na
časti odbornika zahvalio, pak će slavna skupština imati danas zadaću, da
to ispražnjeno mjesto popuni.


Izdavačima internationalne šumarske bibliografije nije jošte izplaćena
proračunom osjegurana svota od I.SO K., pošto se izdavači sve do danas
nisu mogli izjaviti, da li pristaju na svojedobno im stavljene uvjete, uz koje
je hrv slav. šumarsko društvo voljno za pokriće troškova izdanja upitne
bibliografije doprinjeti iznos od 150 K. Nu u ime izdavača upitne bibliografije
izjavio je profesor Dr Anton Biichler u Tiibingenu, da će se stavljenim
uvjetima moći udovoljiti i da će hrvatska literatura u upitnoj
monografiji biti dostojno zastupana poput one ostalih zemalja, a o svemu
tom da će se definitivno još ove godine odlučiti.


Prigodom previšnjeg imenovanja novog glavara zemlje pokloniše se
u ime hrv. slav. šumarskoga društva I. i II društveni podpredsjednik
Njegovoj Preuzvišenosti g. banu Slavku pl. Čuvaju, kojemu su toplo preporučili,
da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu društvenim probifeima
i naprednom razvoju šumarskih prilika u zemlji.


Kr zemalj. vlada, odio za bogoštovje i nastavu saobćila je dopisom
od 13 rujna 1911. broj 16 643, da je preuzela u upravu cijeli šumarski
muzej temeljem konačno dovršene primopredaje, te da je s odobrenjem
uzela do znanja i povjerenstveni zapisnik od 4. svibnja 1909, o primopredaji
svih predmeta preuzetih na temelju od prije postojećih inventara,
kao i zapisnik od 20 srpnju 1911. o primopredaji lovne dvorane i njekih
ukrasnih predmeta na temelju novo sastavljenog inventara — nadalje da
je profesor Franjo Z Kesterčanek postavljen čuvarom šumarskog muzeja
i pozvan, da sve predmete na čuvanje preuzme.