DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 360 Gustav,
Layer pl Sandor, Lazić Jovo, Mayer Mirko, Markulin Ivan, Markić
Milivoj, Murgić Ivan, Ogrizović Gedeon. Pere Aleksander, Petrović Stevan
Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr,, Paradjiković Gjuro, Renner Ante,
Radojčić Svetozar, Solarić Teodor, Sever Dioniz, Simić Stjepan, Szentgy6rgyi
Ljudevit, Šimunović Živko, Škrljac Petar, Tolg Vilim, Thuransky
pl. Bela, Trivanović Milan, Ugrenović Aleksander st, Ullreich Gyula,
Vučković Vaso dr.. Zec Dušan i Zivanović Živko.


Palo je u oči, da je od vanjskih članova političke uprave bio na
skupštini, samo 1 kr. kot. šumar i to iz najudaljenijega kraja (Gospić),
dočim od gg. žup. šum. nadzornika niti jedan osim V. Cmelika. Isto tako
ne bijaše od brt^dske im. obćine ni jednog člana na skupštini.


Značajno je i to, da je u oči glavne skupštine putem novina bio
zazvan sastanak sveukupnog šumarskog osobja političke uprave (nadmornika
i šumara) kod svratišta k »Lovačkom rogu« u staleškom predssetu,
nu da je na taj sastanak uz dvojicu mjestnih sazivača došao u
vemu samo 1 kr. kot. šumar.


Nješto iza 8 sati u jutro otvorio je skupštinu I. društveni podpredsjednik
velem. g. kr odsječni savjetnik Robert Fischbach, te je srdačnim
riječima pozdravio skupštinare sa toplom željom, da današnji rad skupštine
bude od koristi i na procvat društva.


Predlaže, da se perovodjom zapisnika glavne skupštine izabere kr.
kot. šumar dr. Vaso Vučković, što skupština usvaja, a perovodja zauzimlje
svoje mjesto.


Po tom predsjedatelj srdačno pozdravlja zastupnike stranih društava
i to presv. gosp. kr. minister. savjetnika Josipa Havasa, koji zastupa ug.
zemalj. šumarsko društvo, nu koji je odsutan, jer se nalazi u Gasteinu na
Iječenju, zatim kr. zem. šum. nadzornika Vilima Dojkovića, koji zastupa
hrv. zem. društvo gospodar i šumarskih činovnika u Osijeku, a ujedno
saobćuje, da je njega zapala čast, da na današnjoj skupštini zastupa
hrv. slav. gospodarsko društvo u Osijeku, što skupština uzimlje do znanja
uz poklik »Živili zastupnici.«


Predsjedatelj napominje, da se je predsjednik preuzv. g. Marko
grof Bombelles izpričao i požalio, što ne može današnoj skupštini prisustvovati,
jer se nalazi u sanatoriju u Badenu na Iječenju, pa moli od skupštine
ovlaštenje, da može preuzv. gosp. predsjednika od strane hrv. slav.
šumarskog društva pozdraviti i to pismeno, da ga sa brzojavom ne uznemiri,
što skupština jednoglasno prihvaća uz poklik ,Živio predsjednik".


Prema dalnjoj točki dnevnoga reda pročitao je po tom društveni
tajnik 0 radu i djelovanju društvene uprave tečajem minule društvene
godine slijedeći izvještaj:


Slavna skupštino!
0 djelovanju upravljajućega odbora u minuloj poslovnoj godini čast
mi je slavnoj skupštini podnijeti slijedeće izvješće:
Od posljednje glavne skupštine sastao se je upravljajući odbor 4
puta u svrhu rješenja redovitih tekućih posala i to: 10. prosinca 1911.,


15. travnja, 2. srpnja i 4. kolovoza 1912.
Potanji rad upravljajućega odbora na tim zasjedanjima vidljiv je iz
odnosnih, u stručnom organu objelodanjenih sjedničkih zapisnika.