DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 359 -
Tajnik društva kr. šumar, povjerenik J. Jakopec čita izvještaj o djelovanju
upravnog odbora za god. 1911/12., koji skupština prima na znanje.


Prelazi se na ustanovljenje proračuna za god. 1913. G. nadšumarnik
Pere predlaže, da se proračun za g. 1913., pošto nema nikakovih znatnijih
promjena prema prošlogodišnjem, prihvati »en bloc«. Skupština jednoglasno
prima.


Izvješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanju imovine
koncem god 1.911. uzima se na znanje.
Predsjedatelj prekida sjednicu, te imenuje skrutatorima za izbor jednoga
člana upravnog odbora šumarnika Lachai zemalj. nadzornika Petrovića.


Nakon obavljenog skrutinija proglašuje se rezultat izbora. Izabran
je Vilim Cmelik žup. šumar, nadzornik sa 34 glasa, dočim je u svemu
predano 41. glas.


Prelazi se na izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitanje
računa. Predsjedatelj predlaže g. g kr nadinžinira Ladislava Stromskya i
Vjekoslava Bubnja računarskog revidenta. Skupština predlog jednoglasno
prihvaća!


Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća glavna skupština,
prepušta se odboru, da ga ovaj u svojoj sjednici kao i obično ustanovi.
Prelazi se na raspravu o nadopunjenju zakladnice, osnovane u spomen
A Borošića. Tajnik Jakopec čita ispravak prema otpisu kr. zem. vlade.


Nakon toga što predsjedatelj konstatira, da za današnju skupštinu
ni´-u stigli nikakovi pismeni predloži, zaključuje skupštinu, time, da se
zapisnik današnje skupštine imade stante sessione ovjeroviti, a za ovjerov-
Ijenje istoga imenuje g. g kr. šumar, nadsavjetnika Kuzmu i Dr Petračića
tjjedno odredjuje, da se zapisnik imade u narednom broju »Šumarskoga
lista« objelodaniti


Dr. Vaso Vučković v. r. Fischbach v. r.
kao perovođia. -r-v A j r> j. »-
Dr. Andrija Petracic v. r.
Kuzma Gyula v. r.


Izvještaj 0 redovitoj XXXVI. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskoga
društva, obdržavanoj dne 5. kolovoza 1912. u „Šumarskom domu«
u Zagrebu.


Prema ustanovljenom programu održana je ovogodišnja glavna skupština
hrv. slav. šumarskoga društva na dne 5. kolovoza o. g. u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Već y oči glavne skupštine dne 4. kolovoza došao je najveći dio
učesnika u Zagreb, te se na večer sastao u vrtu svratišta »Imperial" u
Frankopanskoj ulici na prijateljski sastanak, gdje su se stari znanci i drugovi
pozdravili i uz ugodan zvuk bečke gospojinske glazbe do kasno u
noći u razgovoru neprisiljeno pozabavili.


Nu već na samom tom prijateljskom sastanku bilo je predmijevati,
da ovogodišnja glavna skupština ne će baš biti mnogobrojno posjećena,
jer se na sastanku okupilo tek oko 28 učestnika. Glavnoj skupštini prisustvovalo
je 48 članova i to : Althaler Franjo, Cop Andrija, Cmelik
Vilim, Čeović Ivan, Demetrović Gjuro, Dojković Vilim, Dremil Oskar,
Domitrović Radivoj, Erny Rudolf, Fischbach Robert, Franješ Juraj, Grdinić
Matija, Hekner Josip, Heisinger Levin, Jakopec Josip, Jasić Dušan, Kiseljak
Josip, Kuzma Julio, Koroskeny pl. Velimir, Lasman Dragutin, Lach