DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 357 —


Odbor molbu uvažava i dozvoljuje izplatu rečenog iznosa od 42


K. 50 fil.
4. Savezno na zaključak od 15 ´4. 1912. toč. VI./IO. o ponudi šumara
A. Gerstmana glede prevoda knjige »Praktische Forsteinrichtung«
od L. Hufnagela na hrvatski jezik i objelodanjenja u Šumarskom listu,
čita se dopis knjižare Wilchelm Frick u Beču, kojim ista saobćuje, da je
u sporazumu sa autorom o prevodu djela »Praktische Forsteinrichtungt
uglavila slijedeće uvjete:
»Šumaru A. Gerstmanu dozvoljava se prevod rečenog djela uz uplatu
honorara od 300 K, koji se iznos imade po prihvatu uvjeta bezodvlačno
kod knjižare W. Frick uplatiti, a osim toga istoj knjižari odmah nakon
dotiskanja knjige dostaviti bezplatno 10. primjeraka.


Nakon oduljeg razpravljanja odbor zaključuje da sada uz take
uvjete, koje stavlja nakladnik, ne može prihvatiti ponudu A. Gerstmana


o prevodu rečene knjige, jer ne uvidja, da bi korist, koju bi prevod
upitnog djela imao donjeti članovima, stajala u razmjeru sa troškovima
prevoda
5. Čita se dopis pročelničtva profesorskoga zbora kr. šumar, akademije
u Zagrebu od 25./6. 1912. broj 143, kojim se dostavlja izkaz
popravaka, koji bi se u prostorijama šumarskoga doma imali obaviti za
vrijeme školskih praznika.
Pošto je već učinjena razpoložba, da se za vrijeme ovogodišnjih
školskih praznika obave važniji, u istom iskazu navedeni popravci, to
odbor zaključuje, da upravitelj doma sa jednim odbornikom zgradu pregleda,
a po tom da se nužni manji popravci dadu izvesti.


Točka IV.
Ustanovljenje programa i dnevnoga reda ovogodišnje glavne 35.
skupštine.
Odbor prihvaća predlog predsjedatelja, da se ovogodišnja glavna
skupština održi u Zagrebu na dan 4. kolovoza 1912., a po tom učini
poučni izlet u šume gradiške im. obć., u kojima bi se razgledali vrlo zanimivi
objekti, kao; industrijalna željeznica žicara, za transport drva, kemijske
tvornice i paropile, gospodarenje čistom sječom u bukovim šumama
uz ručno pomladjenje, a podjedno odbor ovlašćuje predsjedničtvo, da glede
tog izleta u dogovoru sa gospodarstvenim uredom gradiške im. obćine
ustanovi potanji p^rogram i radi ravnanja društvenih članova pravodobna
ga objelodani u Šumarskom listu. Ujedno odbor po tom nakon provedene
razprave ustanovljuje za ovogodišnju glavnu skupštinu slijedeći dnevni red r


1. Otvorenje i pozdrav skupštinara po predsjedniku društva.
2. Čitanje izvješća o djelovanju upr. odbora u minuloj godini 911/12.
3. Ustanovljanje proračuna za god. 1913.
4. Izvješće odbora ad hoc o izpitanju društvenih računa i stanju
imovine koncem god. 1911.
5. Izbor jednog odbornika u upr. odbor šumar, društva.
6. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitivanje računa i imovine
društva za god. 1912.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje će se održavati buduća glavna skupština,
8. Pretres nadopunjene zakladnice, osnovane u spomen A. Borošića.