DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 66     <-- 66 -->        PDF

- 366


K^od toga uzimlje riječ odbornik Jovo Metlaš i predlaže, neka hi
se u buduće poziv za sudjelovanje na zboru srpskog šumarskog udruženja
poslao gospodarstvenom uredu petrovaradinske imovne občine. On će
sam, a u koliko bi eventualno bio zapriječen, i ostali društveni članovi
činovnici gospodarstvenog ureda rado osobno zastupati hrv. slav šumar,
društvo, jer su u neposrednoj blizini sa Beogradom. Ističe korist i važnost
da hrv. slav. šumar društvo stupi na taj način u saobraćaj i užu vezu
sa srpskim šumarskim udruženjem i da se potanje upozna sa šumarskim
prilikama susjedne kraljevine Srbije, a naročito za petrovaradinsku imovnu
općinu bilo bi to upoznanje od posebnog interesa, jer mu je na primjer
poznato, da bi se za pravoužitnike imovne obćine moglo tamo dobaviti
potrebno ogrjevno drvo, na kojem već vrlo oskudijevaju.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i ujedno prihvaća predlog odbornika
Metlaša, da se u buduće poziv na glavni zbor srpskog šumarskog
udruženja pošalje gospodarstvenom uredu petrovaradinske imovne obćine,
da tamošnji društveni članovi mogu na istom hrv. slav. šumar, društvo
osobno zastupati.


10. Na zaključak prošle odborske sjednice toč. VI. izvješćuje se, da
je kr. zemalj. vladi odjelu za unutarnje poslove predložen imenik šumarskih
stručnjaka, izmedju kojih bi se moglo imenovani 12 povjerenika
za polaganje drž. ispita osposobljujućega za samostalno vodjenje šumarskoga
gospodarstva za dalnju 6 godišnju periodu naime od god. 1913.
do uključivo god. 1918. Uzimlje se do znanja.
11. Na zaključak odbora od 15./4 1913. toč. II./12, izvješćuje se,
da je I. hrv stolarska udruga izradila i u društvene prostorije postavila
naručeni ormar za društvenu knjižnicu.
Pošto je ormar točno prema naručbi izradjen, to upravni odbor dozvoljuje,
da se za nj isplati pogodjena cijena od 325 K.
Točjja III, Pretres prispjelih podnesaka.


1. Čita se dopis odbornika Vilima Dojkovića, kojim polaže čast
društvenog odbornika. Uzimlje se do znanja.
2. Urednik stavlja na pretres dopis finskog šumarskog društva^ u
Helsingsforsu od 20./1I. 1912. broj 61.j kojim se predlaže, da bi se „Šumarski
list« slao u zamjenu za list »Finska Forstfereiningens Meddelanden
«, koji počam od god. 1910. sadržaje za inozemstvo posebni njemački
uredjivani odjel.
Odbor svom pripravnošću dozvoljava zamoljenu izmjenu publikacija.


3. Čita
se podnesak člana Ante Kerna, zemalj. šumar, nadzornika
I. razreda, kojim priobćuje, da mu je za priredjenje nacrta o lugarskim
stanovima, otisnutim u broju 5. Lugar, vijestnika god. 1912., obredjeno
27 K 50 f. t. j . 5 5 stranica. Drži to neizpravnim, jer samoga teksta ima
3 strane a 5 K = 15 K., dočim bi se za nacrte prema odborskom za,
ključku od 19./XII. 1909. toč. VII./5. sada, kada se za tekst plaća 5 K,
po strani, imalo platiti 7 K. po stranici po prvotnom normalnom mjerilu
UlOO, u kojem su ti nacrti faktično izradjeni, što bi iznosiio 6 X ^ =^ ^2
K., ili sveukupno 15 -j - 42 = 57 K , što moli da mu se naknadno obredi.
Pošto je on nadalje za sastav tih nacrta morao platiti inžiniru Wursteru
70 K., o čemu prilaže i potvrdu, to da za svoj rad u interesu struke ne
bude očito oštećen, moli odredbu, da mu se isplati i taj manjak od 13 K.
odnosno ukupno 42 K 50 f. .,,;: