DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 355 b)
Einrichtung von Viehweiden auf genossenschaftl. Basis von Df.


M.
Augustin.
c) Geschaftsordnung fiir die kg. sachsische Staatsforstverwaltung.
2.
Band. F"orsteinrichtung u. Betrieb.
d) Die Grundlagen der raumlichen Ordnung im Walde von C
Wagner 2 Aufl.
e) Der Blendersaumschlag und sein System von C. Wagner.
f) Grundriss der Wildbachverbauung von Ferd. Wang, 2. Teil. Uzimlje


se do znanja.


5. Prema zaključku uprav, odbora od 10./XII. 1912. točka II./9.
izvješćuje se, da je alfabetičnim redom autorskih imena sastavljen izkaz
onih knjiga i časopisa, skojima se je u vrijeme poslijednjih dviju godina
društvena knjižica što poklonom starijih i novijih djela, a što nabavom
novo izašlih djela obogatila. Taj će se izkaz objelodaniti u narednom
broju »Šumarskog lista« za porabu društvenim članovima kao nastavak
izkaza knjiga otisnutog u broju 7./8 Šumarskog lista od god 1910.
Uzimlje se do znanja.
6. Poput prijašnjih godina, tako se je i ove godine predsjedničtvo
obratilo na vis. kr. zemalj. vladu sa molbom za podporu, te je naredbom
kr. zemalj. vladinog odjela za unutar, poslove od 8/5. 1912. br 30 068
društvu doznačena podpora u iznosu od 1200 K., a za izdavanje »Lugarskog
vjestnika" naposeb u iznosu od 400 K, ukupno 1600 K. Uzimlje
se sa zahvalom do ugodnog znanja
7. Na dne 15. lipnja 1912. bijaše po gradskom poglavarstvu u Zagrebu
odredjen očevid na licu mjesta u predmetu gradnje trokatnice
društva »Merkur« na trgu Khuen Hedervary-a, koja će se novogradnja
oslanjati na zapadno krilo »Šumarskoga doma«. Kod očevida zastupao je
šumarsko društvo upravitelj „Doma" Josip Jakopec, a proti novogradnji
nisu se mogli staviti nikaki prigovori niti od zastupnika šumarskoga društva
niti od strane ostalih okolnih interesenata. Uzimlje se do znanja
8. Povodom podnesene molbe dozvolilo je društi^eno predsjedničtvo
dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Zagrebu privremeno postavljenje
željeznog nosioca za vatrojavni i telefonski žicovod na istočnom pročelju
društvene zgrade »Šumarski dom« i to radi svake eventualnosti do opoziva,
koje može poslijediti uz jednomjesečnu prethodnu obavijest. Uzimlje
se do znanja.
9 Društveni član Gjuro Cesarić u Osijeku bijaše umoljen, da društvo
zastupa na glavnoj skupštini hrv. slav. gospodar, društva u Osijeku, koja
se je glasom poslanog poziva obdržavala dne 29. lipnja I9I2. u Osijeku.


Nadalje je na skupštini društva gospodar, i šumarskih činovnika
kralj. Hrv. i Slav. u Osijeku, koja se je glasom poziva obdržavala dne


26. i 27 svibnja 1912. u Iloku naše društvo zastupao p. n. g. Gjuro pl,
Ilić, predsjednik rečenoga društva.
Hrv. slav. gospodarsko društvo u Zagrebu obdržavalo je ovogodišnju
svoju glavnu skupštinu dne 20. lipnja 0. g. u Zagrebu, na kojoj
je naše društvo bilo zastupano po svom društvenom tajniku Josipu Jakopcu.


Isto tako poslalo je poziv srpsko šumarsko udruženje za svoj glavni,
godišnji zbor, koji seje obdržavao dne 23. travnja u Beogradu, pak bijaše
predsjednik rečenog udruženja Dr. Gjorgje Jovanović umoljen, da na zboru
naše društvo zastupa.