DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 353 —


piša zakladnicu upodpuni te da ju po tom predloži ponovno na nadležno
mjesto u svrhu prihvata i odobrenja.
Točka IV. Razprava o redigiranoj predstavci o poboljšanju statusa
šumarskih tehničara političke uprave.


Izvješćuje se, da se je prema zaključku upravnog odbora od 10.
prosinca 1911. toč. IV. na dne 14. siečnja 1912, sastao posebni u tu
svrhu izabrani pododbor, te je uzeo u temeljiti pretres već izradjeni u
broju 8 »Šum. lista«, za god. 1911. priloženi obrazac u govoru stojeće
predstavke.


Na predlog predsjedatelja odbor zaključuje, da se obrazac rečene
predstavke imade umnožiti i po jedan primjerak isto dostaviti svim članovima
uprav, odbora radi što temeljitijeg proučenja te da pojedini odbornici
mogu u svrhu upodpunjenja iste iznijeti eventualne svoje želje
ili preinake.


Točka V. Razprava o obdržavanju ovogodišnje glavne skupštine.


Čita se dopis kr. ug. šumar, inžinir. vježbenika Milana Marinovića,
upravljen uredničtvu »Šumarskoga lista« o šumskim objektima u području
šumskih ureda u Marmarošu i Beszterczebanyi, koje bi prigodom eventualnog
poučnog putovanja manje ili veće skupine šumara bilo vrijedno
pogledati. Razvija se kraća debata


Predsjedatelj predlaže, da se najprije održi glavna skupština u Zagrebu
i ovdje svi predmeti riješe, a po tom da se eventualno van putuje.
Odbornik Dojković želi, da se prigodom ovogodišnje glavne skupštine
upriliči skupni izlet u madjarske državne šume u okolicu Marmaroša.´´


II. podpredsjednik, zatim odbornik Robert Bokor zagovaraju skupni
izlet u Madjarsku, nu obzirom na za sada jošte slabije komunikacije kod
Marmaroša predlažu, da bi bilo uputnije, da se ove godine učini izlet u
državne žume kod Beszterczebanyi-a.
Odbor zaključuje, da se ovogodišnja glavna skupština svakako održi
u Zagrebu, a k jednu ovlašćuje društveno predsjedničtvo. da učini raz-
položbu i pripreme glede mjesta, kamo bi se imao učiniti izlet i da p tom ´
uprav, odboru u narednoj, sjednici stavi shodan predlog. rirogo/rj 9JKI3


Točka VI. Eventualni predloži.


´Predsjedatelj predlaže, da se kr. zemalj. vladi, odjelu za unut. poslove,
predloži imenik šumarskih stručnjaka, izmedju kojih moglo bi se i
imenovati 12 povjerenika za polaganje državnog izpita, osposobljujućega ´´
za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva za dalnju 6 godišnju pe-´
riodu, naime od god. 1913. do uključivo god. 1918. obzirom na to, što´´
ove´ godine iztiče djelovanje sadašnjeg upitnog povjerenstva.


Odbor ovlašćuje društveno predsjedničtvo, da ono sastavi i na vi-
soko mjesto predloži upitni imenik.


Pošto je dnevni red iscrpljen, a inih predloga nema, to predsjedatelj
zahvaljujuć ponovno prisutnima na trudu, zaključuje sjednicu, a zapisnik
ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 2. srpnja 1912 izabrani odbornici
Ivan Konig i dr. Andrija Petračić.


R.
Fischbach v. r. jnakopec v,-x^^.j,i
tajnik.^Ivan
Konig V. r. Dr. A. Petračić v. r.