DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 352 —
Odbor uzimlje ovo saobćenje do ugodnog znanja, a k jednu zaključuje,
da i hrv. slav šumar, društvo pristupi srpskom šumarskom udruženju
kao utemeljiteljni član.


2. Za članove I. razr. hrv. slav. šumar, društva prijavljuju se: Jovan
Mihajlović, kot. šumar petrovaradinske im. obćine; Dragutin Šteiner, vlastel.
šumar u Podevčevu; Ivan Sark, vlastel. šumar, pristav u Vukovaru i Ivan
Draženović, šum. vjež. gradiške im obćine. Primaju se.
3. Kot. šumar u Zlataru Arnold Gerstman prijavio je za društvene
članove II. razreda lugare zemlj. zajednica: Miju Oršoliča, Miju Jurčeca
i Stjepana Vidička, a odbornik kot. šumar u Sisku Ivan Konig najavljuje,
da žele društvu pristupiti kao članovi II razreda slijedeći lugari zemlj.
zajednica: Mirko Kellek, Ivan Katičić, Mato Cetin, Janko Lisko, Josip
Karlović. Stjepan Konig i Ivan Palaić.
Nadalje prijavljuju svoj pristup u društvo kao članovi II. razr. bos.
herceg, nadlugar Ivan Peroševiz i manastirski lugari Gavro Stankić i Budimir
Berisavljević. — Odbor prima najavljene za članove II. razr,


4. Bivši član II. razr. kr nadlugar u Pakracu Zaharija Zjalić moli,
da mu se radi loših materijalnih prilika otpise društvu dugujuća članarina
u iznosu od 24 K. — Uvaženjem molbenih razloga odbor dozvoljuje otpis.
5. Čita se podnesak uprave lista »Reklame-Anwalta« u Zagrebu,
kojim stavlja ponudu o pristojbi za anonciranje »Šumarskog lista« u »Reklame-
Anwaltu«.
Odbor ponudu »Reklame -Anwalta« ne prihvaća s razloga, što je
»Šumarski list« strogo stručne naravi, koji ne služi za širu publiku, a niti
za oglašivanje inih objekta i poduzeća, koji nisu sa šumarstvom uzko vezani,
pak ne uvidja, da bi ovakovo anonciranje donijelo društvu koristi.


6. Učenik Viktor Brosig moli podporu iz pripomoćne zaklade. —
Odbija se, jer se podpore redovno razdijeljuju prije božičnih, blagdana,
u koje vrijeme može molitelj svoju molbu obnoviti. :.,i´r, Jv 1
7. Učenik Slavoljub Pibernik moli podporu iz društvenih sredstava.
Odpućuje^ se s istih razloga.
8. Čita se molba prof, Franje pl. Kružića u miru, da mu se povodom
izdanja njegove hrvatske praktične geodezije; ; >
,,; a) podijeli podpora; ,hf,„ ^iJidcnD i:b)
knjiga ponovno preporuči u »Šumarskom listu« i »Lugarskom
Vjesniku« za nabavu po šumarskom i lugarskom osoblju;


c) za družtvenu knjižnicu nabavi oveći broj primjeraka.


Odbor molbu ne uvažuje i to: - i ;


ad a) radi pomanjkanja razpoloživih sredstava; .ufDŠH t´´


ad b) pošto je rečeno djelo u društvenom stručnom organu već
oglašeno i preporučeno;
ad c) pošto se za društvenu knjižnicu ukazuje nepotrebnim nabava
ovećeg broja primjeraka istog djela.


9 Čita se odpis kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od
7./II. 1912. br. 3848, kojim vraća društveni zakladni list pod imenom
»Literarna zaklada na uspomenu kr. zem. šumar, nadzorn. 1. razr. Andrije
Bp´´ošića« time. da se imade jošte u njekima točkama nadopuniti.


Odbor ovlašćuje društveno predsjedničtvo, da u smislu visokog od