DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 351 —


Odbor zakljnčuje, da u načelu nema zapreke, da se kot šumaru A.
Gerstmanu u svrhu prevoda kn ige »Praktische Forsteinrichtung« od L.
Hufnagela izglati iz društvene blagajne iznos od 50 K, ali da se k jednu
urednićtvo »Šumarskoga lista« ovlašćuje, da u svom djelokrugu odluči
glede te izplate kao i glede ostalih uvjeta o preradnji upitnog djel ,
odnosno o predlogu kot. šumara A Gerstmana.


11. Savezno na zaključak uprav, odobora od 9. kolovoza 1911. izvješćuje
se, da se je prof Dr. Anton Biichler u Tiibingenu u ime izdavača
internacionalne šumarske bibliografije izjavio, da se jošte ne može
dati definitivni odgovor o stavljenim uvjetima, uz koje je hrv. slav. šum.
društvo voljno za pokriće troškova izdanja upitne bibliografije doprinjeti
iznos od 150 K, — nu uvjerava, da će se stavljenim uvjetima moći udovoljiti
i da će hrvatska literatura u upitnoj monografiji biti prikazana
poput one ostalih zemalja, — a o svemu tomu da će se definitivno još
ove godine odlučiti.
Odbor uzimlje izvještaj do znanja


12. Na zaključak odbora od 3. lipnja 1911. toč. VI./3 izvješćuje se,
da jo I hrv. stolarska udruga u Zagrebu pozvana, da podnese proračun
glede izradbe ormara iz fournirane hrastovine za pohranu knjiga u društvenoj
knjižnici
Rečena udruga prema izradjenom troškovniku traži za ormar, koji
bi po veličini, kvaliteti i obliku posve odgovarao sadanjim ormarima,
nalazećim se u društvenoj knjižnici, iznos od 325 K.


Upravni odbor dozvoljava naručbu ormara za društvenu knjižnicu
prema podnesenom troškovniku za cijenu od 324 K


13 Izvješćuje se, da je gradskomu poreznom uredu uz potvrdu predana
valovnica o dugovinah na kamatima,^koji se imadu odbiti od obćeg
dohodarinskog prireza kućnoga posjeda »Šumarski dom«.


Uzimlje se do znanja.


14. Za društvenu knjižnicu naručene su slijedeće knjige:
1 Pohl. Grundziige einer Dienst Pragmatik fiir Ver\valtung grosserer
Giiter.


2. Charbula F.: »Zur Reform d. ost Staats-Forstverwaltung«.
3 Diebl: »Gewohnheitsfehler in der Giitervervvaltung«.
4. Grubišić nadmjernik: »Agrarne operacije u Dalmaciji za podignuće
ekonomije«.
5. Kubelka: »Die intensive Bewirtschaftung der Hochgebirgsforstc«.
6. Frankl: »Verstaatlichung der Grundrente«.
7. »VIII. internat. Agricultur-Congress in´VVien.«
8. Dr. Richa´d Hess »Der Forstschutz.« Zweiter Band, zweite Halfte.
9. »Der Forstmann u. Berufsjiiger.« Glasilo austrijskih lugara, što
izlazi u Beču
Uzimlje se s odobrenjem do znanja.
Točka III. Pretres prispjelih podnesaka:


1. Saobćuje se, da je srbsko šumarsko udruženje u Beogradu dopisom
od 27./XII, 1911. br. 61 najavilo svoj pristup hrv. slav. šumar,
društvu kao utemeljiteljni član i u tu svrhu uplatilo u društvenu blagajnu
utemeljiteljnu pristojbu od 200 K, te da se je predsjedničtvo društva
bratskom srbskom šumarskom udruženju na ovoj pažnji srdačno zahvalilo,