DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 60     <-- 60 -->        PDF

~ 350 —


ukupnoj u odnosnom inventaru navedenoj vrijednosti od 78 K 60 f. po
moljcima tako uništeno, da bi se dotične životinje imale iz muzeja odstraniti.
Te oštećene životinje povjerenstveno su pregledane dne 24. veljače
i 28. ožujka 1912. Povjerenstvo sastojalo se iz čuvara muzeja profesora
F. Kesterčaneka, kr. šumar, akademiju zastupala su p. n. gg. pročelnik
Dr. Milan Metelka i Dr. Gjuro Nenadić, a hrv. slav. šumarsko
družtvo družtveni tajnik Josip Jakopec. 0 tome je spisan i povjerenstveni
zapisnik pod br. 33—1912., u kojem su poimenično navedene odnosne
oštećene životinje sa naznakom vrijednosti i tek. broja, pod kojim su
unesene u odnosnom inventaru Pošto se povjerenstvo uvjerilo, da su dotične
životinje doista po moljcima tako napadnute i oštećene, da se više
u muzeju ostaviti ne mogu, zaključeno je, da se imadu s mjesta odstraniti
i u inventaru staviti u odpad.


Odbor uzimlje ovaj izvještaj s odobrenjem do znanja.


7. Prema toč. II/U . zaključka prošle odborske sjednice pozvani su
poznatiji ovomjestni ličilački obrtnici, da društvu stave ponudu glede oličenja
vanjskih strana uličnih i dvorištnih prozora i vrata, te je u svemu
stiglo šest ponuda.
Odbor prihvaća ponudu Josipa Vlašiča kao najpovoljniju, koji se obvezuje,
sve u ponudi potanje navedene radnje izvesti solidno i iz dobrog
materijala uz cijenu od K 578 60, te ovlašćuje predsjednićtvo, da sa tim
dostalcem o izvedenju upitnih radnja uglavi potanje uvjete.


8. Na zaključak prošle odborske sjednice toč. V./5. izvješćuje se,
da je akad družtvu Hrvata agronoma »Lipa« u Beču odposlan iznos od
50 K, i time je hrv. slav. šum. družtvo družtvu »Lipi« pristupilo kao
utemeljiteljni član, na čemu se je družtvo »Lipa« najsrdačnije zahvalilo.
Uzimlje se do znanja.


9. Savezno na zaključak prošle odborske sjednice toč. V./7. izvješćuje
se da je kr. kot. šumar Dr. Aleksa Ugrenović u Pakracu pozvan,
da izvijesti, kako su napredovale radnje oko sastavka kazala za »Šumarski
list« i da li mu je stigla ponuda od tamošnje tiskare glede uvjeta tiskanja
upitnog kazala.
Rečeni kot šumar izvijestio je, da je sa radom oko registriranja
došao do god 1885, i da će posao do konca ove godine dovršiti. Ujedno
umoljava, da mu se saobći, u koliko bi se primjeraka imalo tiskati upitno
kazalo, jer će prema tomu moći tamošnja tiskara staviti svoju detailjiranu
ponudu.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i k jednu zaključuje, da bi se
upitno kazalo imalo tiskati u 700 primjeraka


10. Na zaključak odbora od prošle sjednice toč. V /8 izvješćuje se,
da se je uredničtvo »Šumar, lista« stavilo u sporazum sa kr. kot. šumarom
u Zlataru Arnoldom Gerstmanom glede načina prevoda Hufnagelove knjižice
»Praktische Forsteinrichtung« na hrvatski jezik i objelodanjenja u
»Šumarskom listu«. Šumar Gerstman dostavio je na to dopis autora,
glasom kojega autor dozvoljuje, da se prema našim prilikama jedino preradi
odsjek V., koji govori o pravnim odnošajima, koji se kod uredjenja
šuma imedu uvažiti, a ujedno traži za prerađuju svoje knjige iznos od
50 K, pak rečeni kot, šumar moli, da mu se tih 50 K doznači iz družtvcnih
sredstava,