DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 296 djevno
i ogrjevno drvo za njihove kućne potrebe polag njihovih
starih prava.
Temeljni zakon ne spominje nijednom riječi ni crkvenih
općina, ni crkvenih potreba.


Medjutim istodobno s gornjim šumskim zakonom* odobren
je previšnjim rješenjem od 3. veljače 1860. pravilnik za šumsku
službu u c. kr. vojnoj Krajini, koji u § 68 podrobno nabraja sve
služnosti, što no terete državne šume. Medju ove služnosti spada
po § 68 točka b) i ovlaštenje krajiških crkvenih općina na
sveukupno gradjevno i tvorivo drvo, potrebno
za crkvene gradnje svake vrsti


0 ogrjevnom drvu za crkvene općine ne govori § 68 pravilnika
izrijekom ništa, već kao služnost, koja tereti državne
šume u pogledu ogrjevnoga drva u opće spominje jedino dužnost
krajiških oblasti na pokriće sveukupne potrebe erara i
općina na ogrjevnom drvu (Aerarial- und. Gemeinde-Brennholz-
Bedarf § 68 si. d) i pravo krajiških obitelji na ogrjevno drvo
za kućne potrebe (§ 68 d).


U § 69. ovoga pravilnika, koji odredjuje opseg gornjih
služnosti, veli se ipak, da su za ustanovljenje godišnje
potrebe na gradjevnom tvorivom i ogrjevnom drvu za erar,
mjesne, crkvene i školske općine odlučne postojeće pristojbe na
ogrjevnom drvu, te na najnužniju mjeru ograničena potreba
gradjevnoga i tvorivoga drva za gradnje, što no se imadu izvesti.


Iz svega sada navedenoga slijedi to, da su crkvene općine


dobivale i da imadu bezdvojbeno pravo tražiti iz erarskih šuma


sveukupno gradjevno i tvorivo drvo, potrebno za crkvene gradnje,


dočim pravo crkvenih općina na ogrjevno drvo nije nigdje iz


rično priznato. Budući se medjutim u § 69. pravilnika govori i


0 ogrjevnom drvu, što ga imadu iz erarskih šuma dobiti crkvene


općine prema postojećim pristojbama, to je očito, da je pravo


crkvenih općina na ogrjevno drvo sadržano u potrebi erara ili


općina na ogrjevnom drvu, koju spominje § 68 si. c) pravilnika.


Da su tako ovo pitanje shvaćale i nadležne oblasti, vidjeti


će se malo kasnije.