DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 59     <-- 59 -->        PDF


349 —


^ ´ Dosadanji uspjeh u tom pogledu imade se pripisati hvalevrednom
nastojanju gg. predstojniica i upravitelja svih ureda koli kr. držav. šum.
uprave, toli i gospodarstv. ureda krajiških imov. obćina.


Današnje je stanje dugovina na članarini:^ - j´i , . .


I. razreda bivših članova . . . ´f,, ´K ´ 9l5"lf0´ .´, ´^p´ ´ ´
´::::; . sadanjih . . . [,´´V"K 2.835-77 :^J;f:,^^


II. razreda dužna i tekuća članarina K 850´— ,. .
Ukupno K 4.595-97 -´
Od gore navedene dugovine bivših članova I. razr. u iznosu od
910 K 20 f. neutjeriva je svota od 665 K 20 f., uslijed posvemašnjeg
lošeg materijalnog stanja u privitom izkazu navedenih dužnika — jer
usuprot posredovanju odvjetnika i suda prema svojedobnom zaključku
upravljajućeg odbora, nije se nikakov uspjeh polučio, dapače još i trošak
prouzročio, s toga se predlaže, da se ta svota odpiše, odnosno te dugovine
u društvenim knjigama brišu.
Predlog se prima — te dozvoljava brisanje dugovina prema predloženom
izkazu.


4. Lugari križevačke imovne obćine, koji su jur g. 1908. brisani iz
članstva, jer su dugovali članarinu 3 — 8 godina, duguju i danas još oko
520 K za tu članarinu, pak pošto uslijed uzaludnih mnogokratnih požurka
te dugovine nisu mogle biti ubrane, a od tih lugara sjegurno mnogi već
niti neživi ili se već ni ne nalaze u službi, to se predlaže, da se te dugovine
odpišu. — Prima se.
´
5. U ime podupirajućeg prinosa za god. 1912. dostaviše do sada:


Vlastelinstvo presv. g. grofa D. Eltza u Vukovaru K 50
» » j kneza Odescalchia u Iloku » 20
Imovna obćina brodska . ; -Vn. "V--i´´"i" ."´ .-´ » 400


» ´ gjurgjevačka -^^ .J^ .-»ipiu? -tojf. .i>J ´ » 400
iyi-:´!,;(;!sr;» .>;:i tiiJusBa krlževačka . -[bhEi aiKV.objKjfn .ii3,o-f, » 200
-I; r--y,:´i< i´´!´, !´> gradiška . :´ .^´V´´´:´´ .´´´;´«, ^t "´ » 400
\ > » petrovaradinska B.US/;.:! » lOO


» ´-´"»´´1 2. banska ´. ,/i .^VJ---. "^^^^ .?«>( .;: 80
» "f^ *´" slunjska ´f<^4 i^j qj;3()rj r>-´/;b.i ,^8^f hp^:- 50
» » ogulinska . ´rf. o^tkui . . . .^ ,»« .UIT » 50


Poglavarstvo
grada Zagreba´Jf´j´^3 ´. . . . ´-ifnOT » 20
> » Osijeka .ifi>,tm2Q uiiii.
» » Varaždina . -^^ li--it-v ^i.issii.´^u »iodl0
> » Križevca . .OOJ i} liidiil .oljiinl ()iEXB:U(i>n1´>´]´:´


» » Petrinje ii)v.h boBiodho .piiuMii^ ti´A ^0
» > Požege :i ´. <:.;´. , vd ;´´ ,wL"´ ´.» 20.-´
; Predsjedničtvo ovo zahvalilo se p. n. darovateljima jur pismeno za
te podpore, pak se predlaže, da se to učini i u današnjem zapisniku
naše sjednice.
´ Prima se na znanje i zahvala izriče zapisnički.
: ´ Družtveni tajnik izvješćuje slijedeće:^


6. Da je po čuvaru muzeja prof, F. Ž. Kesterčaneku naknadno prigodom
preduzetog čišćenja i premontiranja u lovnoj dvorani smještenih
nakljukanih životinja pronadjeno, da je 17 komada sisavaca i ptica u