DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 347 —


Kr. povjerenik za Hrvatsku i Slavoniju imenovao je profesora kr.
šumarske akademije dra. Miroslava Hritz a koji je pridjeljen na službovanje
zoološkom odjelu narodnoga muzeja u Zagrebu, profesorom iste
akademije u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajući
ga i nadalje pridijeljena istom muzeju. Jednako je dr. Milan M et
e 1 ka profesor šumarske akademije imenovan profesorom u VII. činovnom
razredu na istom zavodu.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 15. travnja 1912. u »Šumarskom domut u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora lirv. slav.
Šumar društva.


Prisutni: I. podpredsjednik Robert Fischbach, II. podpredsjednik
Josip Havas, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit Szentgyorgyi, odbornici:
Bokor Robert, Dojković Vilim, Konig Ivan, Dr. Petračić Andrija i
Tolg Vilim, dočim se ostali odbornici izpričaše.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj odbornika, otvara I. podpredsjednik
Robert Fischbach u zastupanju g- predsjednika sjednicu, u
kratko srdačnim riječima pozdravlja prisutne i javlja, da je društveni predsjednik
preuzv. gosp. Marko grof Bombeles pismeno izjavio, da žali, što
je zapriječen zasjedanju prisustvovati.


Prije prelaza na dnevni red priobćuje predsjedatelj žalostnu vijest,
da su u razdoblju od obdržavanja prošle odborske sjednice pak do danas
umrli mnogogodišnji i revni članovi I. razr. hrv. slav. šumar, društva i
to: Božidar Kranjc, kr. kot. šumar u Osijeku i Milan Mirković, kr. kot.
šumar u Irigu, pak predlaže, da se milim pokojnikom u znak počasti
klikne »slava!«


Prisutni odbornici uzimaju tu žalostnu vijest na znanje, ustaju sa
svojih sjedala i kliknuše pokojnikom »slava im 1«


Nadalje predsjedatelj saobćuje, da se je sa II. društvenim podpredsjednikom
presv. g. Josipom Havasom u ime hrv. slav. šumar, društva
poklonio Njegovoj Preuzvišenosti g. banu Slavku pl. Čuvaju, kojemu su
toplo preporučili, da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu društvenim
probitcima i naprednom razvoju šumarskih prilika


Preuzvišeni gosp. ban. vrlo ih je Ijubezno primio, iztaknuv, da se
je i od prije mnogo zanimao za šumarske prilike u zemlji te rado podupirao
svako pregnuće oko unapredjenja šumarstva u obće, a napose i
oko procvata šumarskog društva, pak da će to rado učiniti i nadalje
kao glavar zemlje.


Odbor uzimlje ovo saobčenje do ugodnog znanja.


Potom se prelazi na ustanovljeni dnevni red.


Točka I. Predsjedatelj pozivlje tajnika, da pročita zapisnik prošle


odborske sjednice od 10/XII. 1911. Tajnik čita.
Nakon pročitanja zapisnik se ovjerovljuje, a za podpis istoga izabiru
se p. n. gg. Tolg Vilim i Dr. Petračić Andrija.
Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju. Društveni blagajnik izvješćuje
slijedeće:
1) Prigodom preduzete skontracije društvene blagajne dne 14. travnja
1912 zaključen bje blagajnički dnevnik