DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 346 —


0 tome je Schiffel svoje nazore izrekao u raspravi »Ueber
Bestandeserziehung* u »Zentraiblatt fiir das gesammte Forstwesen
1906.« Evo o tom najvažnijega u svrhu diskusije ovih
pravila, a napose o svakoj hrpi, četinjačam i listačam. Za konačni
uspjeh uzgoja četinjača u pravilu je mjerodavan postupak
sa sastojinom u mladosti, u dobi sposobnosti za letve i stožine.


U opće, a naročito na boljim stojbinama, moraju se četinjače
u toj dobi u redjem sklopu držati, da mogu snažnu, normalno
razvijenu krošnju razviti i debljinski prirast poduprijeti.


Kakovo štetno djelovanje na tlo uslijed kasnije razvijenoga
sklopa nije dosada ustanovljeno, osim samo kod tla posebnih
svojstava.


Ariš se mora u najbolje progaljenom stanju držati, a bor
u najgušćemu do dobe, dok ne počne sklop stvarati.


Sastojine, koje su u primjerenoj udaljenosti biljka zasadjene
n. pr. ariš u razmaku od 2 m, smreka 1-5 m, bor 1 m,
nesmiju se prije izsjecati, dok stabla ne postignu visinu letava
ili stožina. Gušće osnovane sastojine i naravno uzgojene jele,
moraju se već u mladosti u tako progalnom stanju držati, dok
se u visini od 5 do 6 m potpuno ne sklope.


U nijednom slučaju starost sastojine nije mjerodavna, jer
nastup sklopa kod iste vrsti drveća ne ovisi o starosti već o
gustoći uzgoja, sjetve ili sadnje, te o brzini rasta, t j . o
StOJbini. (Nastavit će se.)


Osobne vijesti


Imenovanja. Kr. povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je nadšumara Gedeona Ogrizović a šumarnikom i upraviteljem
gospodarstvenog ureda u VIII. činovnom razredu kod I banske imovne
obćine u Glini, zatim je imenovao protustavnika Ivana Jerbić a nadšumarom
u IX. činovnom razredu kod otočke imovne obćine, nadalje šumara
Stjepana Prpić a nadšumarom u IX. činovnom razredu kod I. banske
imovne obćine, Josipa Š m i d t a kotar šumarom u X činovnom razredu
kod otočke imovne obćine; absolventa kr. šumarske akademije zagrebačke,
Pavla Polovic a privremenim šumarskim vježbenikom kod slunjske imovne
obćine i Matu Os to vica akcesistom otočke imovne obćine u XI. činovnom
razredu.