DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 345 —


prije ostraniti, samo ako njs|i,^g,ojt,rgbn^a. za s^^^
debala. ´, ,´´ ´´ :,.;,,,..;..., ,.,,., .. ,,.,´T . ?\fw*: rs«?^,´??
Već kod osnutka sastojine mora se ista pripraviti na
.svrsishodno gojenje i njegu^ „"´.^Krnh^^ nroHstr ´ dm^u itam


Pošto četinjače u opće ravno deblo tvore, a i visni rast
na slobodnom prostoru ne trpi, to one u mladosti slabiji sklop
trebaju, nego li listače; mogu se dakle redje osnovati, nego li
listače, pa se smije već mladji stadij na debljinski rast izrabiti.


´J´-´U´ U pogledu gustoće pri osnutku sastojine evo slijedećega
^poretka. Za četinjače: ariš, smreka, jela i bor; posljednji čini
ujedno prelaz k listačam, stoga, što on izmedju četinjača ne samo
obzirom na debalna svojstva, ravnost, drvnu punodu i čistoću,
grana zadnje mjesto zauzima nego on i u mladostij] gušći sklop
potrebuje zbog svojega svojstva, da na slobodnom prostoru
jake grane razvija, od njih se teško čisti, te da u visnom rastu
zaostaje. ,ai irj tuaiiiiK ,iTi k Do UAiiiuaK´i si >iUi .ii] "i JiK^ji/
Kod listača je svojstvo, da neTazđijeljene gršnetvčre,´različito
razvijeno. Nerazdijeljena debla razvijaju : breza, jalša, jasen
takodjer i na slobodnom prostoru, na dijeljenje debla više naginju:
javor, brijest, hrast i bukva, n 9 o!; niasv o yi


Ako želimo ravno deblo kod listača dobiti, to one moraju
u mladosti u gustom sklopu stajati. Razumjeva se, da se
pri tome mora obzir uzeti i na potrebu svjetla, tako, da bi se
obzirom na zahtjev nerazdijeljenih i ravnih debala kod listača
imala breza najredje, a bukva najgušće uzgajati.


Prema tome bi bio po prilici ovaj red: breza,jasen,jalša,


javor, hrast, brijest, bukva. . .
Bukvu dakle treba najgušće uzgojiti, a ariš najredje. ^m
Dokle se u svrhe uzgoja sastojine može izaći sa 2500 afl


ševih biljka po l ha, dotle u jednolikom razmaku treba najmanje
20 struko više, t. j . 50.000 komada bukovih biljka za isto toliku
površinu -´^ " moiismuci j^oil^ iibi.aiG i;4i.iii:_ .aa.jcia siivoisn


Obzirom na fiziološka svojstva vrstih drveća i na svrhu,
da se u njekom zadanom vremenu vrijedna deblovina proizvede,
neće biti dakle teško takodjer i za stanovite sastojinske oblilse
specijalna pravila uzgoja sastojine stvoriti.