DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 344 —


, Znamo, da njeku svjetlo Ijubeću vrst drva u sastojini najlakše
tada možemo dobiti, ako ona trajno pred drugima raste.
Ako smreka ili jela prerastu bor i ariš, tada su . i bor i
ariš u svojem opstanku ugroženi. n´=!v>f:ti ´^bijnvji^o*^´-
Akoprem bor redovito nadrašćuje smreku, ipak imade dosta
stojbina (vrlo plitki ili vrlo vlažni položaji), gdje smreka bor
nadraste. Isto tako imade slučajeva, da na stojbinam, koje su
manje za hrast prikladne, bukva hrast potišti.


,.f,,Brzi dakle rast njeke vrsti drveća sam po sebi ne pruža
još nikakovo jamstvo, da u mješovitim sastojinam brže rastuće
vrsti.takodjer i trajan premah uzdrže.,^^i- BoajniJaS uibsmsi


Radi toga će se vazda dobro učiniti, da u svim slučajevima,
gdje nismo na čistom o odnošaju vrsti drveća na visni
rast u mješovitim sastojinama, miješanje preduzmerfio hrpimično
i u manjim površinam, a ne pojedinačno. ;:...,-.. nnr": v´rv


.Svaka se vrst drveća najsigurnije i najbolje razvija u istovrsnim
jednakodobnim sastojinam, t. j . u čistim sastojinam.


U čistim, jednako starim sastojinama mogu svi ogojni isjeći
na jednaki način ispasti, t. j . sijek se proteže površno, prostorno
i vremenito na čitavu sastojinu. Kadi toga se prištedi
neprekidna pažnja (oprez), trajna i u godinam opetujuća se
proredjivanja, opsjeci, čišćenje od grana, što razne tegobe oko
nadziranja, izradbi drva, prerajerbi, transporta i u prodji proredom
dobivenoga drva prouzročuje. Čim je više koncentriran
i jednostavniji posao, tim je jeftiniji.


;.,,(Pažnja na bonitetu. 0 stojbinskoj dobroti ovisi u opće
intenzitet (jakost) rasta. Na dobrim stojbinam se sastojina U; >
svakoj periodi prije sklopi nego li na slabijoj, pa radi toga se
i sa isjekom na dobrim stojbinam pod inače jednakim okolnostima
prije otpočne i jače izvadja, nego li na slabijima..« ,.ji,,


p rOblik´sastoji n e. Čim je pravilniji oblik sastojine po
boniteti, vrsti drveća, visini, sklopu i starosti, tim će i isjek
jednoličnije ispasti. rsmisubsto sSiiiftu ^lifih ^? rroofr!


Bolesna, oštećena, kriva i takova stabla, koje se neće ili
nemožQ trajno u sastojini pridržati, moraju se iz sastojine što