DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 342 —


Tako n. pr. postignu ariš i bor mnogo prije periodu uzdužnoga
(visnoga) rasta, nego li bukva i jela, dočim zadnje
pokazuju dulje trajući visni rast.


Perioda najvećega uzdužnoga rasta je ali od velike važnosti
za nastup dobe i stupanj zahvata sječe sastojine, jer
se u tome stadiju prekidnost sklopa najbrže ispuni, odnosno
prekinut zastor se najbrže sklopi.


0 kakvoći krošnje ti velikom stupnju ovisi debljinski i
visni rast.


Znamo, da četinjače već od naravi teže, da debalnu os,
dalje razvijaju, te da je na uzdužni rast sklop od manjega
upliva, nego li kod listača.


Četinjače uzdužno (visno) rastu i na posve slobodnom prostoru.
Nasuprot će jedna listača na slobodnom prostoru više
u širinu, nego li u visinu rasti, te čim je krošnja više stisnuta,
to će ona više težiti za svjetlom u visini, dakle i uzdužnu os
više razvijati.


Sklop sastojine će dakle kod listača pospješno na
visni rast djelovati, docira će kod četinjača, pogotovo u mladosti,
prije obratno biti, t. j . da takodjer i slobodno stanje
visni rast pospješuje.


Konačno pregusti sklop kod sviju vrstih drveća priječi
sveukupni rast. Njeki minimum kod krošnje ima za posljedicu
i minimum prirasta.


Mora se dakle kao njeko temeljno pravilo uzgoja (njege)
sastojine smatrati, da se sklop tako regulira, kako bi prirast
samo tada počeo malaksavati, kada to višji obziri deblovinskoga
razvoja traže.


Podržavanje na prirast povoljno djelujuće
krošnje je dakle pod svim okolnostima
jedan bitni uvjet uzgojnih mjera sastojine.


Kada je jednoč krošnja stabala glavne sastojine deformirana,
tada to traje najmanje dotle, dok se regeneracijom opet
oporavi. Za taj oporavak nužno vrijeme je davno za prirast
izgubljeno.