DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 340 -
Kod stupnja sklopa se dakle samo pita: da li je tlo potpuno
ili nepotpuno zastrto, dočim se oblik sklopa odnosi na
sposobnost vrsti drveća, da je isto kadro po svojem biološkom
svojstvu, ovisnom od potrebe svjetla, oblika i gustoće krošnje,
tlo zastirati.


Pa i kod potpunoga sklopa može oblik njegov biti gušći
ili redji.
Kod svake vrsti drveća djeluje užitak svjetla na razvoj
krošnje, od koje opet ovisi oblik debla, debljina mu i prirast.


Čim više svjetla, tim veća krošnja. — Pošto nam je ali
vazda u ruci, da isjekom užitak svjetla i razvoj krošnje pospješiti
možemo, t. j . da možemo uplivisati na stupanj i oblik sklopa,
a time i na razvoj debla, — to je uzgoj i njega sastojine
ovisna u zahvatu u nju unutar njezinih bonitetom i vrsti drveća
zadanih granica.


Deblo je tekar nješto, što konačno uspjeh drvne proizvodnje
predstavlja.


Stoga ćemo se u kratko i sa razvojem debla pozabaviti
Svaka vrst drveća ima svoje specifično svojstvo u razvoju svoje
glavne 0*^1 t. j . debla.


Dok četinjače već od naravi razvijaju oštro izrazito deblo,
a položaj i smjer grana je više manje po njekom stalnom zakonu,
te 0 užitku svjetla neovisan, to razvoj debla, položaj
i smjer grana kod listača u veliko ovisi od užitka svjetla t. j .
0 sklopu, u kojem rastu.


Četinjače dakle i na slobodnom prostoru stvaraju nerazdjeljeno,
ravno deblo, dočim su listače na to prisiljene sklopom
sastojine, jer one teže za tim, da svoje grane tako dijele i u
smjer stavljaju, da se stvori prostor, kako bi lišće bilo zgodno
razdjeljeno i položeno u svrhe asimilacije; naprotiv kod četinjača
svjetlo djeluje na smjer grana, ali ne i na razdjeljenje istiju.


Dakako, da taj različiti odnošaj šum. drveća ovisi podjedno
i 0 obliku lišća.
Lišće (iglice) četinjača imade ponajviše ovalan, jajolik prerez,
te nije prisiljeno njeku stanovitu površinu svjetlu okretati, jer