DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 295 —


Ističem, da je u G. broju XXIII. godišta ovoga lista g. dr.
Milan Novak napisao raspravu o »ogrjevnoj drvariji rkt. dušobrižničkoga
svećenstva u području bivše hrv. slav. vojne Krajine«,
u kojoj je naročito prikazao propise, što no su u bivšoj vojnOJ
Krajini postojali glede ogrjevne drvarije rkt. svećenstva, te pravnu
narav te drvarije. Upućujući izrično ila ovu raspravu ističem, da
sam mnoge činjenice, koje je on iznio u svojoj raspravi glede
ogrjevne drvarije, morao ovdje opetovati, jer su za razumnjevanje
današnjega pravnoga stanja glede ogrjevne drvarije neophodno
nužne, a kako svim čitateljima neće biti pri ruci rasprava


g. dra. Novaka, potrebno je bilo, da te činjenice navedem, budući
da bi inače moji izvodi ostali nepotpuni i nerazumljivi.
I.
Zakonom od 8. lipnja 1871. otkupila je država prava na
dobivanje drvlja, na žirenje, pašu i sve druge užitke bilo kojega
mu drago imena iz državnih šuma vojne Krajine, zajamčena zakonom
od 3. veljače 1860. općinama i krajiškim obiteljima
(§1.) i to na taj način, da je krajiškim općinama izlučena
i u potpuno vlastničtvo predana polovica onih opsega
državne šume, u kojima su dosele imale pravo šumarenja, dočim
je druga polovica ostala potpuna vlasnost države (§ 2.).
U ovome zakonu govori se općenito o općinama, dočim se
„crkvene općine* nigdje izrično ne spominju.
Želimo li dakle znati, da H su zakonom od 8. lipnja 1871.
otkupljena kakova prava crkvenih općina, moramo poznati opseg
prava, što no su ih te općine imale naprama državi po zakonu
od 3.
veljače 1860.
Prema § 9. šumskoga zakona za c. kr. vojnu Krajinu od


3. veljače 1860. ustanovljene su služnosti, kojima su opterećene
erarske šume u vojnoj Krajini, u §§ 18. i 16. temeljnoga krajiškoga
zakona od 7. svibnja 1850. Za naše je pitanje od važnosti
§ 18. toga zakona, koji odredjuje, da su krajiške šume
državne dobro, te da se iz njih imade nakon pokrića erarsk e
potrebe za Krajinu besplatno doznačiti krajišnicima gra