DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 339 —


ćemo se na jednoj srednjoj boniteti za istu stabalnu visinu moći
zadovoljiti sa 400 ariševih ili 300 hrastovih stabala. — Uza
sve to ćemo morati dopustiti, da u svim tim slučajevima imademo
normalan sklop.


Samo se taj sklop mora različito prosudjivati za različite
vrsti drveća i krošnjene oblike.
Dok u bukviku i jeliku nikakova sunčana zraka na tlo ne


dopre, to
ćemo u ariševoj i hrastovoj šumi naći kod spomenute
visine, već trajnu i živu prizemnu vegetaciju.
Podsjećam na ovaj poznati pojav, da mogu razjasniti, da
normalni sklop sastojine nije nikakov konstantan pojam, već
promjenljiv prema vrsti drveća, obliku krošnje, a zatim i prema
stojbinskoj boniteti.


Jedna definicija, koja bi sklop sastojine kao jedinu funkciju
stupnja zasjene tla, a neovisno od vrsti drveća i bonitete, htjela
uzeti, bila bi po mojem nazoru za svrhe uzgoja sastojine neuporabiva.


Na dobroj stojbini može od iste vrsti drveća i kod iste


sastojinske visine više stabala biti, nego li na lošoj stojbini.


Stupanj sklopa može ipak jednak, isti biti. — Tako n. pr.
može kod 18 m. visine na dobroj stojbini bora 1200 stabala,
na lošoj već 800 stabala normalan sklop činiti, jer je u oba
slučaja stupanj zastora tla isti


Normalni se sklop (zastor) može ali i kod iste vrsti drveća


i jednake bonitete i jednake sastojinske visine različitim brojem


stabala polučiti.


Tako se n. pt. može u jednoj smrekovoj šumi od 20 m.


visine isti stupanj sklopa i na istoj boniteti isto tako sa 1400,


kao što i sa 800 stabala glavne sastojine polučiti.


Ali će ipak kod većega broja stabala biti krošnja slabije


razvijena i višja, a srednji stabalni promjer manji, nego li kod


manjega broja glavnih jakih stabala.


Mora se dakle kraj stupnja sklopa (zastora) još i njekakov
oblik sklopa razlikovati, jer baš ovo prosudjivanje sklopa
po obliku krošnje i njezinoj visini, t. j . po gustoći sklopa,
igra glavnu ulogu kod uzgoja sastojine.