DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 338 —


Njegovanje dakle sastojine nije ništa drugo
tiego li samo reguliranje sklopa.


U uskom sklopu dobijemo dakle punije stablo, čisto od
grana, ravnoga i dugačkoga debla t. j . stablo sa krošnjom na
vrhu, nasuprot pako na slobodnom prostoru stablo slabije kakvoće,
ali debelo.


Ta su nam svojstva sklopa dobro poznata, nu poteškoće,
-da ta svojstva izrabimo za njegu sastojine, leže samo u tome,
da pogodimo ono povoljno izjednjačenje, koje je kadro dovesti
u sklad štetno djelovanje slobodnijega prostora na faktore, i
koristne uplive, koji čine sastojinu vrjednijom.


Pošto traženje svrsi shodnoga stupnja sklopa čini jezgru
uzgoja sastojine, to ćemo s tim i pozabaviti.


Za to se ne mogu općenite norme postaviti s razloga, što
se, ne gledeći na to, da nadasve promjenljiva stojbina znatnu
ulogu igra kod rašćenja šumskoga drveća, takodjer i razlika
u fiziološkim svojstvima vrsti drveća gledom na mjerodavne
faktore, t. j . zahtjev svjetla, razvoj krošnje i debla, zatim na
visni rast mora pri tome osobito u obzir uzeti. Ob ovim trim
faktorima sada ćemo u kratko raspravljati.


1. Zahtjev svjetla.
Poznato je, da se naše sastojinsko drveće prema potrebi
svjetla različito odnosi, te da je i u pogledu razvoja krošnje
različito. Od naših glavnih vrsti jesu n. pr. ariš, hrast i breza,
koje osobito svjetlo ljube, dočim bukva i jela podnašaju sjenu.
Prve vrsti dakle više trebaju prostora za svoj razvoj,
nego li zadnje.
Za razvoj krošnje trebaju listače uopće više prostora,
nego li četinjače.
Iz toga odnošaja za uzgoj i njegu sastojine slijedi vrlo
važan zaključak, da na jednakoj površini i kod jednake
visine stabla mnogo više takovih im ade,
koje sjenu ljube, nego li onih svjetlo Ijubećih.
Ako pri 20 m stabalnoj visini na jednoj srednjoj boniteti
jele možemo nabrojiti 1500 jelovih ili 100 bukovih stabala, to