DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 337 —


Cijenu drva odredjuje tržište. Ne gledeći na ponudupotražbu, u prvom redu za cijenu drva jesu mjerodavna tehnička
svojstva i dimenzije drva. — Zadaća je dakle njezi sastojine,
da djeluje na razvoj tehnički dobroga, zdravoga, a po mogućnosti
krupnoga (debeloga) i dugačkoga drveta.


Bez obzira nadalje na svakoj vrsti specifično vlastita tehnička
svojstva, kadra je vrst svake njege sastojine znatno uplivisati
na punoću drva, čistoću grana, ravnost debla, debljinu i
širinu godova.


Osim toga o gospodarstvenom postupku sa sastojinom
ovisi u njekom stalnom stupnju i rast u visinu, a s tim i duljina
debla.


Poznato je, da na jednakoj stojbinskoj dobroti na samo
odraslo stablo ima nižje grane, ima manje deblovine, širje godove,
a kod listača je i manje ravno, nego li stablo u gustom
sklopu; — ali je zato stablo izraslo na zračnom, sunčanom
prostoru deblje, nego li stablo iste starosti, a u sklopu izraslo.


Poznato je takodjer, da sklop djeluje i na visni rast, a
što pri tome osobito u obzir dolazi, jest, da se deblo ne dijeli
u glavne grane, odnosno, da se (kod listača) osovina stabla
manje gubi, da dakle deblo u sklopu postizava veću uporabivu
duljinu.


Ne smatram nuždnim, da pobliže rastumačim, kako sklop
djeluje na tehnička svojstva deblovine, jer je to svakome šumaru
dobro poznato, ali naročito naglasujem, da se djelovanje
sklopa ne kreće u jednom te istom smjeru, t. j. , da sklop povoljno
djeluje, ali i da se taj dobitak na dobrim tehničkim
svojstvima umanjuje s umanjenjem debljinskoga rasta.


Sklop dakle unapredjuje kakvoću debla, ali
umanjuje debljinu debla.


Stojbina je odlučni faktor za kolikoću drvne proizvodnje,
dočim je za kakvoću drvne množine ipak odlučan sklop, u kojemu
je sastojina odrasla.


Za svaku vrst drveća na jednakoj stojbinskoj dobroti imademo
dakle pri ruci djelovanje na kakvoću drva po debljini i
tehničkim svojstvima.