DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

336 —


regeln", koje predavanje radi njegove šiimogojstvene važnosti,
a na želju cijenjenoga uredništva našega glasila u slobodnom
prijevodu donašam pred cijenjene čitaoce, e da bi se
i oni na polju našega šumogojstva prema mjesnim prilikama,
što bolje okoristili sa nazorima i stečevinami austrijskih pionira
šumarstva.


Kratak izvadak ove temate mogu cijenjeni čitaoci naći
podnaslovom: ,Lichtanspruch unđ Bestandeserz
i e h u ng« na strani 423. stručnoga lista „Frick´s Rundschau"
br. 16. od 20. kolovoza 1909., dočim potpuno predavanje prema
stenografičkim bilježkama na strani 365. četvrte sveske za g.
1908. lista »Verhandlungen der Forstwirte von Mahren und Schlesien
«, prema kojem zadnjem predavanju i ja moj članak otpočinjem.


Sa praktičnoga gledišta za proizvodnju drva jesu kod gojenja
šuma najvažnija ova tri momenta: izbor vrsti drveća i
njihova smjesa, osnutak sastojine i njega (uzgoj).


Nu ipak su još mnijenja o sva ta tri momenta različita.


Uzrok bi se zato imao naročito tražiti u tome, što se
mjestimično stečena iskustva ne vazda potpunim pravom uzimlju
općenito vrijednima.


Nazori o njegovanju sastojine ili o proredjivanjima ipak
se počimlju polagano bistriti, jer se je uvidjelo, da svaka uobičajena
metoda proredjivanja ne vodi svrsi pod svim okolnostima.


Do te uvidjavnosti se je došlo kroz dulje vremena točno
motrenima pokusima, u tu svrhu zasnovanima, koji nara ujedno pružiše
na ruku materijal, po kojem možemo zaključiti na djelovanje
uzroka različitoga razvoja, te na taj način doći i do sigurnih
temelja za uzgoj i njegu sastojine.


Poznato je, da sastojine imadu svrhu, da se u najkraćem
vremenu pospješi proizvodnja što više vrijednoga drva. U najkraćem
vremenu toga radi, jer je vrijeme vrlo skupi proizvodni
faktor, a što vrjednije drvo s razloga, da se prihodna
vrijednost kod jednako ostalih ili Što manjih proizvodnih troškova
povisi.