DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 334 —


crvena. Drvo je teško, tvrdo, ima veliku gustoću, a rabi se u
istu svrhu kao i naš ariš.


T e a k (čitaj tik) rabi se vanredno mnogo u brodogradnji,,
te je prema tome vrlo važan trgovački objekt. Najviše se cijeni
drvo odTectona grandisiz Indije. Drvo je slično hrastovimi,
a ima ga razne boje počam od žute pa do tamnosmedje.
Ima srednju tvrdoću, te se dade lako izradjivati. Pri
sušenju negubi skoro ništa na objamu i nepuca Imade osebujan
miris, a kukci i gljivice ga nenapadaju. 1 m´ teži 800 kg. U
trgovinu dolazi u obliku balvana i platnica (mostnica) a najviše
se traži Rangoon teak. Drvo sa Jave nazivlju imenom
D j a t i. Englezi nastoje oko toga, da se šume od Teak drveća
čim bolje sačuvaju, te je opredjeljena stalna količina drva, koja
se svake godine može posjeći. Osim toga zasadjuju je umjetnim
načinom u onim krajevima istočne Indije, gdje do sada to drvo
nije raslo.


S i m š i r raste kao mali grm u južnoj Europi, a osobito
u Maloj Aziji uz obalu Crnog mora, na Kavkazu i u sjevernoj
Africi. Raste vanredno sporo tako, da tek iza par stotina godina
dosegne visinu od 8 met. i debljinu od 50 cm. Drvo je
vrlo tvrdo, žute boje i teško, tako da 1 m^ teži 950 kg. Drvo
se cijeni kao raaterial za drvoreze, za glazbala, fine tokarske
radnje itd. ali zbog prekomjerne sječe biva sve redje.


Y a r r a h (iarah) je vrlo tvrdo i trajno drvo iz Australije
od Eucaliptus marginatz, koje se mnogo rabi u brodogradnji,
za gradnju kola itd. Vrlo je tvrdo i trajno, a navodno
ga nekvare morske ljušture. Težina 1 m´ iznaša oko
1010 kilograma-


Cedrovina . Pod tim imenom dolaze u trgovinu drva
raznoga porijekla i to naročito od vrsti Thuya, Juniperu s
Cliamaecyparis, Cupressus i Cedru s.


Španjolsk i ili meksički cedar raste u tropskim krajevima
Amerike i Azije, te je većinom drvo od Cedrela odor
a t a. Ima sivo crvenu boju sličnu mahagoniju, samo je nešto
laglje i mekše, te se najviše rabi za škatulje od cigara.