DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 294 —


Pravoužitnistvo crkvenih obćina u imovnim,
obćinama bivše hrv. slav. vojne Krajine.


Pravoužitnistvo crkvenih općina u krajiškim imovnim općinama
uredjeno je zakonom o ustanovama za otkup (izlućenje)
prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što krajiški
stanovnici imadu u državnim šumama, ležećim u vojnoj Krajini",
koji je zakon previšnjom odredbom od 8. lipnja 1871. izdan
za područje vojne Krajine, dočim je zakonskim člankom XXX.
ex 1873. zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga sabora (zbornik 1873.
br. 50) u cijelosti uzakonjen. ,


U provedbi ovoga zakona izdan je previšnjim rješenjem od


6. srpnja 1881. (list zemaljske uprave za hrvatsko-slavonsku
vojnu Krajinu od 16. srpnja 1881. komad XI.) »naputak A) za
provedbu §-a 4 zakona od 8. lipnja 1871. o otkupu šumskih
služnosti odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga uživanja
šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskim
kotarima«, u kome je pravo crkvenih općina te opseg toga
prava detajlno uredjen.
Medjutim kako se god čini, da su ustanove ovoga naputka
jasne, može ih — naročito glede ogrjevnih drva — ispravno
shvatiti i primijeniti jedino onaj, koji poznaje prava crkvenih
općina na državne šume prije zakona od 8. lipnja 1871., jer se
opseg prava crkvenih općina po toma zakonu temelji na pravnom
stanju, kakovo je postojalo prije toga zakona.


Svojim izvodima htio bi da na osnovu pravnoga stanja
prije zakona od 8. lipnja 1871. ustanovim pravi smisao ovoga
zakona i naputka A), te da tada ispravno shvaćeno pravno stanje
usporedim s postojećim faktičnim stanjem. Nadalje bi htio, da
se osvrnem na pitanje o pravoužitništvu onih crkvenih općina,
koje su nastale nakon zakona od 8. lipnja 1871., budući da je
to pitanje češće povodom sporovima izmedju imovnih i crkvenih
općina, — a konačno mi je namjera, da uzput upozorim još i
na njeke momente, koji su za pravoužitnistvo crkvenih općina
od praktične važnosti.