DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 328 —


Za knjiženja u obistinitbenoj knjizi H. J. kod gospodar, ureda
dovoljno je, ako se u bi. dnevniku prema privitom obrazcu izdatci
zaračunaju, jer je dužnost kotarskih šumarija, da vode
očevidnost izvesti se imajućih radnja prema ogojnoj i drvosječnoj
osnovi, kao i očevidnost izvedenih radnja, pa je svaka
obsežnija provedba u blag. dnevniku suvišna. M. K.


Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u
trgovini,


(Po L. Hufnagl. Kaufmannische Holzverwertung)
U novije doba, odkako se je uslijed usavršenja prometila
svjetska trgovina podigla do vanredne visine, tako da obuhvaća
malo ne cijelu zemaljsku kruglju, postale su razne vrsti eksotičnog
drva važan factor u svjetskom prometu, a može se reći,
da već skoro i neima na svijetu niti jednoga kraja toplije klime,
iz kojega se nebi u većoj ili manjoj mjeri kakova dragocjenija
vrst drva izvažala i stavljala u svjetski promet.
Za tehničku porabu sposobna eksotična drva, medju koje
ubrajamo sve vrsti drva, koje rastu izvan Europe, možemo razdijeliti
u tri glavne hrpe:


1. One vrsti drva, koje u sebi sadržavaju takove tvari,
koje su predmet trgovine, kao gumija, kaučuk, kamfor, drva za
bojadisanje i one vsti, iz kojih se vadi trijeslovina (tanin.)
2. Drva koja se odlikuju sa osobitom težinom, tvrdoćom^
gustoćom i bojom, te koja se rabe za finu stolarsku robu,
bijouterije i u opće galanterijske predmete. Ovo su dakle plemenite
eksotične vrsti drva u užem smislu kao n. p. mahagoni,
ebanovina, palisander i t, d.
3. One vrsti drva, koje se rabe kao obično gradjevno
drvo, za brodogradnju, za pokućtvo i t d, dakle za one svrhe,
za koje se kod nas obično rabi hrast, smreka ariž i t. d. Našim
domaćim vrstima drva uspješno konkuriraju na europskim tržištima,
a napose u Engleskoj i Njemačkoj njekoji ekzoti tako n.
p. teak drvo hrastovim, pitchepine hrastu, smreki, arižu i


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 329 —
t, d. Kanadske vrsti smreka, bora i razne tsug e raznim domaćim
vrstima crnogorice. Duge iz američke hrastovine, natječu
se sa slavonskom hrastovinom i t. d.


Čim je roba dragocjenija, tim laglje podnaša transport
preko mora i na veće daljine, pa zato vidimo, da skupocjene
vrsti drva, koje rabe za bojadisanje i ine dragocjene vrsti drva
dolaze često na tržišta u najraznoličnijim, kadkada vrlo neuglednim
dimenzijama, dočim se one manje cijenjene vrsti dovažaju
već u obliku piljenih ili otesanih balvana, mostnica ili
dasaka, u opće kao izradjena gradja.


Plemenite vrsti drva prodaju se po težini ili po kubičnom
metru, a prodaja obavlja se u velikim lukama, dakle glavnim
uvoznim postajama javnom dražbom. Spomenuti ćemo ovdje
samo nekoje važnije vrsti eksotičnih drva uz oznaku porijekla
njihova i uporabe.


Amaranta ili purpurno drvo, po njekima nazvana
i modra ebanovina, potiče od Copaifera bracteata, a
raste u južnoj i centralnoj Americi. Drvo je vrlo tvrdo, crvene
boje kao krv, ali dosta krhko. U njegovoj domovini rabe ga
kao stolarsko drvo, prave od njega i duge, a ponješto ga rabe,
i u kolarstvu, a u Europi rabe ga za skupocjeno pokućtvo sa
unietcima, za parkete, tokarske predmete i t. d.


Atlasno ili svilno drvo (Seiden, Satinholz) ima vrlo
jaki atlasni dotično svilni sjaj. Boja mu je različita, žuta, smedja,
kadkada crvena već prema vrsti od koje potiče. U vrućim krajevima
Amerike izradjuju u tu svrhu Ferolin guijanens
i s, a u Indiji vrsti Svietenia i Chloroxylon. Od europskih
vrsti drva rabe kao atlasno drvo´ono od brekinj e
(Sorbus torminalis) i od šljive (Prunus domestika). Atlasno drvo
rabi za tourniere, kao drvo za kefe, za tokarske predmete i t. d.


Bruyer e nazivlju vržljivu i rebrastu panjevinu raznih drvenastih
E r i c a c e a, osobito od Erice arborea, koje
rastu u Španjolskoj i Alžiru. Drvo je vrlo tvrdo, crvenkasto, a
s vremenom postaje tamno smedje boje. Rabi se za lule


Ebanovina . Ovim imenom nazivlju više raznih vrsti


vrlo tvrdog i teškog drva, koje ima veliku gustoću, te vrlo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 330 —


tamnu ili posve crnu jezgru. Najviše se cijeni drvo od Dio spyro
s Ebenu m sa Ceylona, Indije i indijskog otočja. Ebanovina
se rabi za skupocijeno pokućtvo, fine galanterijske i tokarske
predmete i t. d. Težina 1 m^ iznaša 1200 kg. Drvo se
vrlo mnogo patvori, a za manje predmete rabe često u tu
svrhu drvo od Cytisus laburnum (zanovijet).


Jasen Američki raste u Sjedinjenim Saveznim Državama
Amerike i u Kanadi. Imade ista svojstva kao naš
obični jasen, te se mnogo uvaža u Englezku i Njemačku, gdje
ga rabe za gradnju kola i vagona.


Fernambuk ili pernambuk drvo ili brazilsko
drvo je tamne žuto-crvene boje, a dobiva se od raznih vrsta,
južno američkih Caesalpinea. Eabi za proizvadjanje crvene boje.
Najbolje drvo potiče iz Brazilije. 1 m^ drva teži 1100 kg.


Grenadil ili crvena ebanovina raste u srednjoj
Americi i na zapadno indijskom otočju. Vrlo je tvrdo, a 1 m^
teži 1000 do 1400 kg. Cijepa se lako, te daje vrlo dobar material
za tokare, za glazbala i t. d. Pod ovim imenom dolazi
u trgovinu material, koji potiče od raznog drveća kao n. pr.
od Brya ebenus, Courupita nicaraguensis,
Jngaverait. d.


Greenhart , zeleno drvo. Ovim imenom nazivlju vrlo
trajno trano drvo od Nectandre , koje raste u južnoj Americi.
Ima zelenkastu ili smedje zelenu boju. 1 m^ drva teži
1080 do 1190 kg., a rabe ga u brodogradnji i vodogradnjama.


Hickor y nazivlju u trgovini drvo raznih C a r y a, koje
rastu u Saveznim Državama Sjeverne Amerike. Po izgledu je
vrlo slično jasenovom drvu, a tako i po svojstvima, samo što
je još gipkije i žilavije. U Europi ga upotrebljavaju za gradnju
finih kola, osobito za žbice, prave ploče za oblaganje kolnih
sjedala i t. d. 1 m^ teži 840 kg.


Campech e ili modro drvo, dolazi u trgovinu u raznim
nuancama počam od ljubičaste do tamno crne boje. Raste u
srednjoj Americi, a dobiva se od Haematoxilon Campechianum
. U trgovinu dolazi samo jezgra drva u raznim
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 331 —


dimenzijama. Drvo je vrlo tvrdo i teško, a rabi se za fine tokarske
radnje, bijouterije i galanterijske predmete i t. d.


K a r r i nazivlju vrlo tvrdo, teško i trajno drvo od E ucaliptus
diversicolor, koje raste u Australiji. 1 m*
drva teži 980 kg. Rabe ga u brodogradnji, za gradnju kola,
za taracanje ulica i t. d.


Ljubičn o drv o (Veilchenholz) potiče iz Australije ođ
Acacie homolophyla. Vrlo je gusto i vanredno teško
tako, da 1 m^ drva teži oko oko 1800 kg. Boja mu je maslinasto
zelenkasta ili smedja. Rabe ga za skupocijeno pokućtvo,
galanterijsku robu i t. d


M a h a g 0 n i potiče od više raznih vrsti drvlja. Najviše se
cijeni drvo od Svietenia Mahagoni sa zapadno indijskog
otočja, osobito sa Kube, koje ima vrlo usku bjelikovinu
a svjetlo-crveno smedju jezgru sjajne boje sa mnogobrojnim
srčanim zrakama. 1 m´ drva teži oko 730 kg. U trgovinu dolazi
otesano kao klade ili u obliku piramida i to u dužinama
od 3 do 10 met, i debljinama od 2.5 do 60 cm. u kvadrat.
Drvo se vanredno cijeni, te se mnogo rabi u tvornicama pokućtva,
osobito za fournire. Cvjetni ili piramidni mahagoni su
fourniri rezani od onih komada debala, gdje su ista prelazila
u rašlje ili gdje su se od njih odvajale jače grane. Ovakove
pločice pokazuju raznoliko i valovito razdijeljene godišnje redke,
te vrlo slikovitu strukturu.


Afrički mahagoni je isto što i afričko t e a k drvo.


Novoholandezki mahagoni je drvo od njekojih
vrsta Eucaliptus a (gigantea, marginata i t. d.).


Palisande r ili jakaranda, takodjer nazvano modra ebanovina
potiče odjacaranda brasiliana i raznih drugih
vrsta Jacaranda. Drvo je tvrdo, gusto, cijepa se vrlo teško,
boja mu je tamnosmedja poput čokolade, a kod nekojih vrsta
opet više ljubičasta. Ubraja se medju najdrogocjenija drva.
1 m" teži 900 kg, a rabi se za fine galanterijske stvari,
ukrasne škatuljice, dragocijeno pokućtvo, tokarske radnje i t. d.


Pitschpine (pičpen) ili Y e 11 o v p i n e spada medju
najvažnije drvo u svjetskoj trgovini. Potiče od t. zv. južnog
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 332 —


žutog bora iz sjeverne Amerike i to najviše od P i n u s p a1
u s t r i s i e c li i n a t a, a redje od P i n u s t a e d a ili h eterophyla
. Domovina tog bora jesu topli krajevi na sjevernoj
obali Mehičkog zaljeva, koji obuhvaća teritorij sjeverne
i južne Karoline, Georgie, Floride, Alabame, Mississipia, Lausiane
i Texas.


Drvo sadržaje mnogo smole, te je teže od drva običnog
bora i ariša. 1 m^ teži 750 kg. Inače imade ista svojstva i
trajnost kao ariševina, te se rabi za raznu gradju, osobito u
brodogradnji, za mostove, podvlake, u kolarstvu, za stolarske
radnje i t. d.


Od žutog bora se vadi smola, te od iste potiče najveći
dio smolnih produkata, koji se u Europi troše. Drvo dolazi u
trgovinu u raznom obliku, kao cijela debla ili u obliku balvana,
otesane ili piljene gradje, ili kao daske. U Austro-Ugarskoj
i Njemačkoj je P. p. za 50% skuplje od obične borovine
istih dimenzija.


Drvo, koje u Europi poznavaju pod imenom Pitschpine,
nazivlju u Americi imenom Longleaf Yellow pine t. j.
bor dugih Cetina, ili u koliko potiče od Pinus palustris ili heterophylla
samo obično Yellow pine. Ako potiče od Pinus
echinata ili taeda nazivlju ga S hortlea f pin e (bor kratkih
iglica) ili po njegovoj domovini Carolina pine. U Europu
se najviše izvaža drvo od Longleaf Yellow pine i to balvani
i daske.


Najbolju vrst dasaka, koja je rezana bez obzira na jezgru
ili bjelikovinu, a koja na 80 do 907o čitave dužine dužine nesmije
imati nikakovih čvorova zovu obično Texas pine.


German primes je vrst dasaka, koja na jednoj strani
ne smije imati više od Vs širine bjelikovine, a mora biti uz to
bez čvorova. Re d pin e su one daske, koje pri pilenju trupaca
odpadaju postrance (okorci), a sastoje se skoro iz same
bjelikovine. U trgovinu dolaze obično daske, koje su umjetnim
načinom sušene.


Guajak, Lignum sanctum (Gockholz) nazivlju drvo
od Guajak oficinale. Easte u zapadnoj Indiji i na sjevernoj
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 333 —


obali južne Amerike. Ima maslinastu boju, vrlo je velike gustoće,
te se neda cijepati. Vrlo je tvrdo i teško, te izvanredno
trajno. 1 m^ drva teži 1240 do 1340 kg. K trgovinu dolazi u
komadima dugim oko 1´8 met. sa 25 cm. promjera. Iz njega
se prave gumbi, kuglje za kugljane, zdjelice za ribanje, avani
ili stupe (Morzer), tucaki, kotači za koloture, batovi, držci za
noževe, kotačići za pogon na remen i t. d. pri čemu osobito u
obzir dolazi neprorajenljivost, čvrstoća i težina toga drva. U
njemu ima 267(, smole poznate pod imenom Gujakova smola.


Quebraclio od Quebrachia Lorentzii. Raste
u južnoj Americi i to ponajviše u Argentini, gdje se upotrebljava
za podvlake, kod vodogradnja, zemljogradnja i t. d. Sadržaje
u sebi mnogo treslovine, radi česa se je vrlo mnogo
uvažalo u Europu. U novije doba vadi se iz njega treslovina u
samoj domovini, gdje raste, tako da je radi toga uvoz drva
jako pao, te se umjesto drva izvaža ekstrakt od istoga. Drvo
još osim toga sadržaje i žutu boju, koja se rabi za bojadisanje.


Ružičnim drvom,´ nazivlju razna eksotična drva, koja
sadržavaju u sebi miomirisna ulja, a koja imaju uz to još i
lijepu boju. Takovo drvo se vanredno cijeni, te spada u opće
medju najskupocjeniju vrst. Dimenzije komada, koje dolaze u
trgovinu obično su malene. Američko crveno smedje drvo, koje
je uz to crnosrebrasto ili ikrasto, potiče sa otoka Jamaike od
Amyris balsamifere. Indijsko purpurno crveno i tamno
marmorirano drvo nazvano »Blackwood« potiče od D alfo
ergia latifolia. Afričko ružično drvo od Pterocarpus
e r i n a c e u s.


Santalovo drvo, potiče od Santalum album,
koje raste u istočnoj Indiji na Malajskom otočju. Vrlo je tvrdo,
ima veliku gustoću i ugodan miris. Bjelikovina daje tako zvano
bijelo, a jezgra žuto santalovo drvo. Od njega izradjuju razne
rezbarije i kipove kumira u Aziji, ukrase, lepeze, a rabe ga i
za kadjenje.


Tamara k je drvo američkih ariša (L a r i x occidentali
s american a Bjelikovina mu je bijela, a jezgra svjetlo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 334 —


crvena. Drvo je teško, tvrdo, ima veliku gustoću, a rabi se u
istu svrhu kao i naš ariš.


T e a k (čitaj tik) rabi se vanredno mnogo u brodogradnji,,
te je prema tome vrlo važan trgovački objekt. Najviše se cijeni
drvo odTectona grandisiz Indije. Drvo je slično hrastovimi,
a ima ga razne boje počam od žute pa do tamnosmedje.
Ima srednju tvrdoću, te se dade lako izradjivati. Pri
sušenju negubi skoro ništa na objamu i nepuca Imade osebujan
miris, a kukci i gljivice ga nenapadaju. 1 m´ teži 800 kg. U
trgovinu dolazi u obliku balvana i platnica (mostnica) a najviše
se traži Rangoon teak. Drvo sa Jave nazivlju imenom
D j a t i. Englezi nastoje oko toga, da se šume od Teak drveća
čim bolje sačuvaju, te je opredjeljena stalna količina drva, koja
se svake godine može posjeći. Osim toga zasadjuju je umjetnim
načinom u onim krajevima istočne Indije, gdje do sada to drvo
nije raslo.


S i m š i r raste kao mali grm u južnoj Europi, a osobito
u Maloj Aziji uz obalu Crnog mora, na Kavkazu i u sjevernoj
Africi. Raste vanredno sporo tako, da tek iza par stotina godina
dosegne visinu od 8 met. i debljinu od 50 cm. Drvo je
vrlo tvrdo, žute boje i teško, tako da 1 m^ teži 950 kg. Drvo
se cijeni kao raaterial za drvoreze, za glazbala, fine tokarske
radnje itd. ali zbog prekomjerne sječe biva sve redje.


Y a r r a h (iarah) je vrlo tvrdo i trajno drvo iz Australije
od Eucaliptus marginatz, koje se mnogo rabi u brodogradnji,
za gradnju kola itd. Vrlo je tvrdo i trajno, a navodno
ga nekvare morske ljušture. Težina 1 m´ iznaša oko
1010 kilograma-


Cedrovina . Pod tim imenom dolaze u trgovinu drva
raznoga porijekla i to naročito od vrsti Thuya, Juniperu s
Cliamaecyparis, Cupressus i Cedru s.


Španjolsk i ili meksički cedar raste u tropskim krajevima
Amerike i Azije, te je većinom drvo od Cedrela odor
a t a. Ima sivo crvenu boju sličnu mahagoniju, samo je nešto
laglje i mekše, te se najviše rabi za škatulje od cigara.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 335 -
Crveni cedar za olovke, potiče najviše od Juniperus
virginiana , koji raste u toplini krajevima Sjevero Američkih
saveznih država. Vrlo je mehko, ima gusta vlakanca i jaki miris
1 m^ teži do 448 kg. U Americi prave iz njega pokućtvo, posudje,
ravnala itd., a u Europi je to najviše traženi i najbolje
plaćani material za olovke, te se vrlo mnogo uvozi u otesanim
i okruglim komadima. Žalibože su u Americi sastojine tog drva
već silno izharačene, tako da su lijepi eksemplari toga drva
već dosta rijetki.


Bijeli cedar nazivlju u Americi drvo od Chamaecyparis
sphaeroidea, a u Europi drvo od T h u j e
occi´dentalis. Obje vrsti daju vrlo lako i vrlo trajno drvo
za običnu porabu kao za manje podvlake, šimle, ograde, itd.
te drveni ugljen, koji se rabi za pravljenja baruta.


Himalajski cedar (Cedrus Deodora), raste u brdima
južne Azije. Ima crvenkasto di^vo, koje je puno smole. Vrlo je
trajno, a nije odviše tvrdo. U domovini rabe ga kao gradju za
kuće, mostove, za kola, kao stolarski material itd., ali se inače
u Europu ne izvaža.


Libanonsk i cedar (Cedrus Libani ) i Cedar sa Atlasa
(Cedrus atlantica) nemaju za svjetsku trgovinu nikakove važnosti.


Temelji uzgoja sum. sastojine i odatle izvedena
opća i naposebna pravila proredjivanja.


Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffel-a priredio:
N, Pleša-Kosinjković, šumar.*


Druga točka dnevnoga reda još dne 7. srpnja 1908. u


Brnu obdržavane 62. glavne skupštine raoravsko-šleskoga šu


marskoga društva pod predsjedanjem g. Otta grofa Serenyi-a


bilo je vrlo poučno i zanimivo predavanje g. c. kr. šumar, nad


savjetnika šumar, pokusne postaje marijabrunske Adalberta


S c h i f f e 1 a pod naslovom: „Die Grundlagen der Be


st an d e s e r zi e h ung und die daraus abzuleitenden


allgemeinen und speciellen Durchforstungs


* Na želju pisca đonašamo članak neproraijesjen.