DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 328 —


Za knjiženja u obistinitbenoj knjizi H. J. kod gospodar, ureda
dovoljno je, ako se u bi. dnevniku prema privitom obrazcu izdatci
zaračunaju, jer je dužnost kotarskih šumarija, da vode
očevidnost izvesti se imajućih radnja prema ogojnoj i drvosječnoj
osnovi, kao i očevidnost izvedenih radnja, pa je svaka
obsežnija provedba u blag. dnevniku suvišna. M. K.


Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u
trgovini,


(Po L. Hufnagl. Kaufmannische Holzverwertung)
U novije doba, odkako se je uslijed usavršenja prometila
svjetska trgovina podigla do vanredne visine, tako da obuhvaća
malo ne cijelu zemaljsku kruglju, postale su razne vrsti eksotičnog
drva važan factor u svjetskom prometu, a može se reći,
da već skoro i neima na svijetu niti jednoga kraja toplije klime,
iz kojega se nebi u većoj ili manjoj mjeri kakova dragocjenija
vrst drva izvažala i stavljala u svjetski promet.
Za tehničku porabu sposobna eksotična drva, medju koje
ubrajamo sve vrsti drva, koje rastu izvan Europe, možemo razdijeliti
u tri glavne hrpe:


1. One vrsti drva, koje u sebi sadržavaju takove tvari,
koje su predmet trgovine, kao gumija, kaučuk, kamfor, drva za
bojadisanje i one vsti, iz kojih se vadi trijeslovina (tanin.)
2. Drva koja se odlikuju sa osobitom težinom, tvrdoćom^
gustoćom i bojom, te koja se rabe za finu stolarsku robu,
bijouterije i u opće galanterijske predmete. Ovo su dakle plemenite
eksotične vrsti drva u užem smislu kao n. p. mahagoni,
ebanovina, palisander i t, d.
3. One vrsti drva, koje se rabe kao obično gradjevno
drvo, za brodogradnju, za pokućtvo i t d, dakle za one svrhe,
za koje se kod nas obično rabi hrast, smreka ariž i t. d. Našim
domaćim vrstima drva uspješno konkuriraju na europskim tržištima,
a napose u Engleskoj i Njemačkoj njekoji ekzoti tako n.
p. teak drvo hrastovim, pitchepine hrastu, smreki, arižu i