DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 324 —


OBRAZAC II.


Očevidnost blag. naklade


B lag. naklada izplaćena:


° S a
^ O o´


komu dne


li


"3


o ^
O


E-i o


P4


84 Kotarskoj šumar, u Rajevomselu 8245 2520 2/10. 1911


15


84


Kotarskoj gumar, u Otoku 8246 2527


16


«4 Kotar. Šumar. Rajevoselo 9000 2613 25/10. 19U.
18
84 Kotar, šumar. Otok 9012 2615 25/10. 1911.
10


Opazka; ako se za svaku šumariju


OBRAZAC IV.


Očevidnost blag. naklade


Blag. naklada zaprimljena:


o"
´o*


u


=1 0 đ koga dne


M


O


01 >o


H


1 84 238 2/10. 1911.


2 98 354 25/11. 1911.


Opanka: m obračunavanje bi. naklade po Suma