DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 322 —


mjeseca i podnašati g. uredu skupa sa blagajničkim dnevnikom,
a najkasnije do 10. sliedećeg mjeseca, i to prema privitom
obrazcu V.


Uporabni izkaz sastavljao bi se iz blagajničkog dnevnika
šumarije, s toga bi valjalo u blag, dnevniku uz novčani stupac
s desne strane otvoriti novi stupac sa oznakom »Poslovna
grana". U ovom novom stupcu naznačivala bi se vrst radnje,
skraćenim riječima, primjerice : Gojitba = goj; izradba i izvoz
gradje =gradja; kanalizacija = kanal; i t. d. a dok stare tiskanice
traju, može se to sa desne strane i bez stupca bilježiti
(Vidi obrazac III. čl. 240—253.).


Tim načinom bilo bi olakšano sastavljanje uporabnog izkaza,
jer bi bilo laglje i preglednije povaditi pojedine izdatke,
te svrstati i unijeti iste po skupinama i uporabni izkaz. Odpala
bi pako potreba sastavljanja više uporabnih izkaza i podizanje
raznovrstnih predujmova, a na mjesto istih stupila bi blagajnička
naklada, koja bi se mjesečno jednim uporabnim izkazom obračunavala.


Za vođjenje očevidnosti kod gosp. ureda o danim i kod
šumarija o primljenim blagajničkim nakladama, valjalo bi voditi
posebnu knjigu o danoj, odnosno primljenoj blag. nakladi prema
obrazcu II. i IV.


Uporabnom izkazu nije potrebno prilagati na eventualni
ostatak, koji se vraća u blagajnu gospodarstvenog ureda još
posebnu protunamiru (položnicu) a niti uredovnu namiru na
ostatak koji šumarija pridržaje u svojoj blagajni za pokriće
troškova u slijedećem mjesecu, već se to po zaključku uporabnog
izkaza navede, što je sa preostatkom učinjeno, naime, da li se
isti vraća blagajni g. ureda ili se pridržaje u blagajni šumarije.


Kada uporabni izkaz od šumarije prispije g. uredu, tada
se cjelokupni zaračunani izdatak u blagajničkom dnevniku
ob. imovine provede u primitak pod naslovom vjeresijsko poslovanje
i za tu svotu odtereti blag. naklada dotične šumarije,
ali se istodobno i pod istim člankom zaračuna u izdatak; no
ovaj ne u ukupnom iznosu, već razlučeno po proračunskim
stavkama (vidi primjer u bi. dn. obrazac I. čl. 2644, i 2645.).