DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 321 —


srezova, tako se je uobičajilo, da su šumarije za svaki pojedini
srez i za svaku vrst izvesti se imajućih radnja potraživale posebne
predujmove.


Ovim načinom sakupi se u blagajni šumarije znatna količina
novca, koja redovito premašuje jednomjesečnu
potrebu , što niti je dopustivo, niti je probitačno, ako se
uvaži, da su šumarijske blagajne dosta slabe, te da proti provali
ne pružaju nikakove sigurnosti.


Koliko pako zadaje posla obračunavanje takovih predujmova,
kada se za svaki srez i za svaku vrst radnja posebni
uporabni izkazi sastavljati moraju, to najbolje znadu upravitelji
šumarija, jer im sastavljanje istih iziskuje puno skupocijenog
vremena i zadaje silnog piskaranja.


Za to je svrha ovih redaka, da iznesem svoje mišljenje i
da potaknem odlučujuće faktore na razmišljanje, ne bi li niže
navedeni način bio jednostavniji i svrsi shodniji. Gospodarstveni
ured bi naime isplaćivao šumarijama za jednomjesečnu potrebu
stanovitu količinu novca pod nazivom ,blagajničke naklade", i
zaračunao u izdatak kao vjeresijsko poslovanje (Vidi obrazac I.
čl. 2620. i 2618.).


Šumarije bi u svojim blag. dnevnicima zaprimale novac
pod istim nazivom. (Vidi obrazac III. čl. 238. i 254.).
Iz te blag. naklade imali bi se podmirivati svi troškovi i
izdatci, koji u obće kod šumarija naprijed dolaze.


Svaki izdatak morao bi se zaračunavati u blag. dflevniku
kronologičnim redom (vidi obr. III. čl. 241 do 253 itd.) i to
odmah iza obavljene izplate. (Pohranjivanje izplatnica u blagajnu
u mjesto gotovog novca do sastavka obračuna nije dozvoljeno
i protivi se postojećim propisima).


Nastane li slugaj, da se bi. naklada tečajem mjeseca ili
prije dovršenja radnja izcrpi, tada se zatraži od g. ureda nova
iiakliada. Ako li se radnje dovrše prije svršetka mjeseca, tada
šfe sastavlja uporabni izkaz odmah i predlaže gosp. uredu sa povratkom
eventualnog Ostatka blag. naklade (vidi obr. V). U pravilu
bi se pako takav uporabni izkaz morao sastavljati koncem svakoga