DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 8. i 9. U ZAGREBU, 1. RUJNA 1912. GOD. XXXVI.


5UJWHR5KTLI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove J razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj >Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na l;st prima predsjedništvo društva,
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K)


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Na znanje p. n. gg. čitaocima Šumarskoga lista.


Obavjest, koju je društveni član gosp. zem. šumarski nadzornik
Vilira Dojković dne 19. srpnja 1912. čitaocima Šumarskog
lista u posebnom omotu razaslao, sadržaje izstup proti
predsjedničtvu hrv. slav. šumarskog društva, koji se izstup, jer
neodgovara pravom stanju stvari, izpraviti mora.


Gosp. Vilim Dojković obratio se je dne 20. lipnja 1912.
na predsjedničtvo s molbom da naredi, da uredničtvo
u slijedećembroju Šumarskog lista uvrsti, odnosno
odtisne priposlan.u obavijest.


Ovoj molbi predsjedničtvo nije moglo udovoljiti s razloga,
jer predsjedničtvo po družtvenira pravilima u obće, a napose po
kućnom redu od 27. ožujka 1901. (izdanog po § 12. društvenih
pravila po upravljajućem odboru) neimad e pravo , da takovu
odredbu u vlastitom djelokrugu uredničtvu odnosno
uredniku Šumarskoga lista izda, već naprotiv, prema § 13, spomenutog
kućnog reda, dužan je urednik samo članke,
dostavljene od uprav, odbora u Šumarski list uvrstiti.


Prema tomu je predsjedničtvo posve korektno postupalo,
kada je upitnu molbu i obavjest iznijelo u narednoj sjednici od


2. srpnja 1912. pred upravljajući odbor, pa stoga sa zahvalnošću
odklanja podijeljenu uputu, glede provadjanja
propisanih mu dužnosti,
U Zagrebu 7. kolovoza 1912.


Predsjedničtvo hrv. slav. šumarskoga društva,