DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 319 —


najinladjih dobnih razreda, jer sklop u takovim šumama nije
radi raznih sušaca, izvala i vjetroloma uvijek potpun. Ovaj mladik
(Vorwuchs) upotrijebi se ma kakav on bio, skupa sa pomladkom
od zadnjih godina, kao buduća sastojina.


Gdje takovog mladika i pomladka dovoljno imade, posij eku
se sva stabla iznad stanovitog cm. prsne debljine (30 cm.) na
jedan put, dok se na mjestima, gdje nikakovog mladika ni pomladka
nema, moraju ostaviti sjemenjaci, koji su radi njihove
starosti odmah odsudjeni, da tu i propadnu, jer će sječa na
isto mjesto doći gotovo nakon cijele jedne obhodnje. Da bude
gubitak radi ostavljanja sjemenjaka što manji, počele su u novije
doba šumske uprave osnivati šumske vrtove, u kojima uzgajaju
biljke za umjetno pošumljivanje prirodom ne naplodjenih
mjesta. Kod tog uzgoja posvećuje se osobito pažnja balkanskim
vrstima crnogorice: Pančićevoj omorici (Picea Omorica Panč.)
i balkanskom boru (Pinus leukoderrais).


U koliko su se izletnici mogli osvjedočiti, jesu starije sječine
dovoljno pomladjene. Naravno je, da je kvaliteta mladih
sastojina slabija, jer je mladik (Vorwuchs) postao granat, mnogo
ga imade ozledjenog rušenjem i otpremom starih stabala, a pomladku
niklom iz sjemena pravi veliku štetu i domaća stoka,
koja se po branjevinama bez pastira skice. Obrana je od paše
radi prevelikih šumskih srezova danas gotovo nemoguća, a
to će ostati tako dugo, dok se broj šumarskog i lugarskog
osoblja ne poveća i dok se pitanje pašnjaka ne uredi.


Spuštajuć se sa Kozare prema željezničkoj stanici Kozarac,
pregledali su izletnici u mjestu Deri tvornicu (pilanu) lipovih
daščica za pakovanje cikorije (tvornica plaća 8 K po m^ lipovine
na panju). Na dalnjem putu prema Sarajevu sastavili su
se izletnici u Banjaluci i Jajcu, te pregledah ta mjesta i njihove
znamenitosti, odakle su dospjeli u Han Kumpaniju, gdje
su pregledali pilanu tvrdke G. Schucany i erarno centralno
ugljište sa osobito lijepo uredjenom spuštaljkom drva sa vodom,
te moderno uredjenu tvornicu za impregniranje podvlaka i brzojavnih
stupova. Iztaknuti nam je, da se u svim poduzećima upo