DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 318 —


za odpremanje drva, trebalo je podizati pilane i tvornice za
preradbu drva, a uz ove osnivati gotovo cijele naselbine, —
nova sela, — za stanovanje ljudi zaposlenih kod tih radnja. Za
ovakova poduzeća nije bilo domaćeg novca, a strani kapital
tražio je za dosta rfiali riziko jeftino drvo — veliku dobit.
Kada to sve uočimo, onda si možemo donjekle protumačiti svojedobno
skopljene, za tvrdke onako povoljne ugovore, koji se
sada gdje je to samo moguće, na korist šumoposjednika mjenjaju.


Danas se za cijele površine šuma, koje se esploitirati hoće,
sastavi točan procjenbeni elaborat. Pošto nema u Bosni katastralnih
mapa, uriše se dotična šuma na vojničku kartu u mjerilu
1:25000, te se na temelju takove mape izračuna cijela
površina šume, u kojoj se na temelju pokusnih ploha ustanovi
približna drvna masa cijelih površina. Poznavanje ukupne drvne
gromade njeke šume je nužno i u onom slučaju, gdje šumska
uprava u vlastitoj režiji drvo ruši i po m^ tvrdki prodaje, a to je
nužno znati radi ustanovljenja rentabiliteta cijelog poduzeća, gdje se
mora uzeti u obzir kapital nuždan za gradnju pilane i svih šumskih željeznica
i puteva i drugih prometila. Za požaliti je, da se sada kod
sastavka ovakovih procjenbenih elaborata mjesto raznih žicara,
spuzaljka a i nekih privremenih željeznica što više ne odredjuje izgradnja
dobrih šumskih puteva, koji bi ostali stalno prometilo
i nakon svršene sječe, te bi podavali i šumi samoj a i njenoj
okoHci veću, trajnu korist. Izgradnja takovih puteva bit će ma
i poslije same sječe, već u skoroj budućnosti u tim predjelima
nužna i neizbježiva.


Kako se gotovo u cijeloj Bosni danas radi jedino na exploitaciji
ogromnih starih šuma, gotovih prašuma, ne mogu se
u njima provadjane sječe nazvati niti čistom, niti oplodnom, a
niti prebornom sječom. Radi investicija mora se iz ovakovih
šuma izvaditi što više drvnog materijala, no mora se kod
toga takodjer uzeti dovoljan obzir na pomladjenje sječina. U
svim bukovim i jelovim šumama, koje su prašumama slične,
iraade osim najstarijeg dobnog razreda zastupanih mladjih a