DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 316 —


cima nakon svršetka nauka osjegura shodnima propisima ne
samo namještanje, nego takođjer i društveni položaj. Nadamo
se s toga, da će zemlja pobrinuti se, da našim mladićima, koji
su postali pravi kvalificirani šumari bude osjegurano namještenje
u privatnu i u državnu šumsku službu, a nadamo se i to, da
će se iz svih šum. služba odstraniti nekvalificirani nazovi »šumari«.


Liječnici imaju pravo služiti se naslovom »doktor«, a i kod
inžinira, profesora i t. d. uobičajilo se je, da si meću pred ime
svoje naslove: professor, ingenieur i t. d., pak nebi bilo sgorega,
da i svi diplomirani šumari, makar u kojem rangu bili,
pred svoje ime uvijek meću naslov »šumar«, čim bi se razlikovali
od onih drugih i tako nehotice agitirali za riješenje ovog
pitanja.


Tko je služio u kraju, gdje ima puno takovih nazovi šumara,
pojmiti će lahko važnost ovih redaka, a sada je na Šumarskom
društvu i Klubu šum. akademičara, da riješenje ovoga
pitanja pospješe. Šumar K.


Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke.


Ovogodišnja velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke obavljena je po Bosni, a imala je svrhu,
da se počmemo sustavno upoznavati sa šumama i šumarskim
prilikama te posestrime nam zemlje.


Ovakove ekskurzije po Bosni postale su pogotovo nužne
nakon toga, što je absolventima naše šum. akademije nedavno
omogućen pristup u bosansku zemaljsku službu, te im je stog
od prijeke potrebe da se već za vrijeme svojih studija upoznaju
sa tipičnim bosanskim šumama i odnošajima baš tako, kao što
se upoznavaju i sa našim hrvatskim šumama i odnošajima u
šumarskom pogledu, jer će samo tako doći što pripravniji u
bosansku služba, gdje će imati dovoljno prilike, da na promicanju
šumarske grane narodnog gospodarstvo uzrade. I nastavnici
kr. šum. akademije zagrebačke sjegurno će, obzirom na gore