DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 315 —


viditi naša žalostna bilanca crno na bijelom, koja mnogo doprinaša
k tomu, da sbog nekvalifikacije talmi »šumara« trpi
ugled i ostalih kvalificiranih šumara.


Je li pravo, da si ti ljudi prisvajaju naslov »šumar«, a po
tom da bivaju i namještavani u šum. službe, na koje nikakova
prava ne imadu?


Ne i stoputa ne, jer današnji dan stoje nauci i izpiti velikog
truda i troška, pak nam ne može biti svejedno, da bu-´
demo u časti izjednačeni sa onima drugima bez naukah i bez
izpitah. Mi smo se trudili i trošili na nauke i izpite, pak hoćemo
da imamo zato i prednost. Tu prestaje svaka kolegijalnost
i svaka strpljivost, mi »diplomirani« s tim zadovoljni ne
morerao biti i tražimo reguliranje tog pitanja. To je životna
borba!


U drugih strukah i čak u obrtu je to pitanje riješeno, samo
smo mi još žalibože zaostali, valjda radi raznih obzira, koji se
po našem sudu nebi smjeli uvažavati. Uplivni vlastelin ili ini šumovlastnik
dužan je takodjer poštivati zakone i propise, pak bi
morao svaki od njih obračunati sa svojima »forsterima i forstmeisterima
«, a ne bi smjeo svoj upliv upotrebljavati na to, da
kod nadležnih faktora izposluje podržavanje Ijudih u svojoj
službi, koji svojom kvalifikacijom ruše ugled i ostalom kvalificiranom
šum. osoblju. .


Koliko nam je poznato, zabranile su prije kojih 10—15 godine
kr. žup. oblast u Varaždinu i u Požegi, nekvalificiranima
šumarima nošenje naslova »šumar« i upozorile su koli područne
kr. kot. oblasti toli i kr. kot. sudove, da ti nekvalificirani šumari
nisu vlastni obračunavati šumsko-kvarne prijavnice niti
mogu fungirati kao šumarski vještaci, što je svakako od tih
kr. žup. oblastih bilo u redu, te bi ih trebale u tom i ostale
kr. žup. oblasti nasljedovati. No i ta mjera neće moći sprječiti
namještavanje nekvalificiranih šumara kod privatnih šuraovlastnika
u budućnosti sve dotle, dok se takovo namještavanje
direktno ne zabrani.


Zemlja se je pobrinula, da mladićem omogući izučavanje
šum. nauka, pak bi joj svakako bila dužnost, da tima mladi