DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 313 —


novogradnju i uzdržavanje crkvi, kapela, župnih stanova i gospodarskih
zgrada i to naravski drvo u šumi na panju, a ne
izradjeno.


Plaćaju li pravoužitnici za drvo kakovu pristojbu, imadu,
je plaćati i crkvene općine (§. 19. naputka A).


Da se prema rečenomu uzmogne ustanoviti visina i vrijednost
doprinosa imovnih općina, nadalje, da se ustanovi vrijeme,
kada imovna općina s obzirom na §. 20. naputka A) može doznačiti
nužno gradjevno drvo, potrebno je, da se k doprinosbenoj
raspravi za izvedbu crkvenih gradnja odnosno popravaka
uvijek pozove i imovna općina tamo, gdje je ona dužna dati
gradjevno drvo.


Upozorujem na ovo za to, jer se na tu okolnost redovno
zaboravlja, usljed česa se znade ili otegnuti sama crkvena
gradnja ili se pak preveliki tereti svaljuju na župljane.


Ivan Z. G al i ć.


Zaštita naslova „šumar".


u »Narodnim Novinama« od 22. travnja t. g. broj 93.
bila je uvrštena slijedeća notica:


»Zaštita naslova »ingenieur« i »arhitekt«. Kako doznajemo,
pozvao je tehnički izvjestitelj kr. žup. oblasti u Zagrebu na
temelju i pozivom na bansku naredbu od 31. ožujka 1911. broj


III. C. 1070. kojom se uredjuje djelokrug civilnih tehnika i postupak
glede njihovog ovlaštenja, sve osobe na području zagrebačke
županije, koje se služe naslovom »ingenieur« ili »arhitekt
«, da dokažu originalnim izpravama (svjedočbom o položenom
drugom državnom izpitu u kojoj tuzemnoj tehničkoj visokoj
školi) pravo, da smiju upotrebiti ovaj naslov. Osobama,
koje ne budu mogle dokazati prava na ovaj naslov, zabraniti će
se uz visoku globu dalnja upotreba, odnosno samovoljno prisvajanje
ovakovog naslova na napisnim pločama, listovnom papiru
i omotima, u gradskom adresaru, u novinskim oglasima, imeniku
telefonskih predplatnika i t. d. Ova je stroga mjera kod nas u
Zagrebu kao i u cijeloj zemlji vrlo potrebita, jer je kod nas