DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 312 —


Ovo ogrjevno drvo, koje dobivaju svećenici, imade baš
tako narav njihovih beriva, kao što i luknarsko ogrjevno drvo,
kako to medju inim jasno ustanovljuje i naredba c. kr. ministarstva
rata od 11. lipnja 1871. broj 1912. Pr. (zbirka naredaba
bog. struke I. str. 254.) o uredjenju kongrue katoličkoga
klera u Krajini, koja odredjuje, da se plaća kat. klera povišu
j e uz pripadajući im stan i pristojbu na drvu do
najmanje visine od čistih 500 for. Pristojba na drvu jest dakle
baš tako sastavni dio kongrue, kao plaća i stan.


I Iz toga slijedi po mom mišljenju, da se i kraj korektne
jezične i polag ispravne logične interpretacije naputka A) ne
bi smjeli svećenici sprečavati u potpuno slobodnoj raspoložbi
s tim drvom.


Za dokaz ispravnosti ovoga shvaćanja pozivljem se i na
rješidbu kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od


1. veljače 1899. broj 75091/1898,, koja prema stalnoj judikaturi
dozvoljuje u jednom konkretnom slučaju njekomu pučkomu
učitelju neograničenu raspoložbu s drvom, što ga on dobiva od
imovne općine s razloga, jer ta drva učitelji dobivaju ne kao
pravoužitnici, već im ona pripadaju kao berivo u naravi polag
ustanova §. 119. dotično 128. Školskoga zakona.
Motivacija, da učitelji ne dobivaju ta drva kao pravoužitnici,
ne stoji doduše, jer oni ta drva dobivaju u ime pravoužitne
šTcolske općine, kojoj se temeljem §. 6. c) naputka A)
ogrjevno drvo ne doznačuje po faktičnoj potrebi, već po postojećim
propisima, nu baš š obzirom na to i j^st ispravan
zaključak gornjega rješenja, da Učitelji dobivaju ta drva kao
svoja beriva, a ne za kućnu potrebu.


Sasvim je isti slučaj kod Crkvenih općina, radi česa su
ogrjevna drva takodjer jedan dio župničkih beriva, pa kako ih
oni ne dobivaju za kućnu potrebu, ne spadaju pod udar §, 22.
naputka A.


rv.


iPrema §. iS. b) naputka A) imadu imovne općinie podavati
pravoužitnim crkvenim općinama gradjevno drvo, potrebno za