DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 309 —


Ovlaštena crkvena općina imade dakle dobiti bašopet samo onu količinu, koju župniku pripada s obzirom
na postojeće propise. Gdje takovih propisa uopće ni neiraa, ne
može biti ni govora o ovlaštenju crkvenih općina na ogrjevno
drvo.


Vrhovna praksa stajala je od uvijek na ispravnom stanovištu,
da su za prosudjenje opsega ovlašteništva crkvenih općina
odlučni propisi, koji postoje glede visine župničkih pristojba.


Rješenjem unutarnjega odjela kr. zemaljske vlade od


5. svibnja 1908. broj 34.973/1906. odbit je n. pr. zaključak
zastupstva brodske imovne općine od 29. studena 1904., da se
rimo-katoličkim župnicima njezina područja ne otkazuje ogrjevno
drvo u dosadašnjoj količini, već da se dade prema faktičnoj
potrebi župniku bez kapelana 32 pr. m., s jednim kapelanom
40 pr. m., a s 2 kapelana 48 pr. m. i to iz razloga, jer se
taj zaključak protivi postojećim propisima o dotaciji rkt. dušobrižnoga
svećenstva.
Po tim bo propisima ima se ogrjevno drvo, što ga danas
dobiva svećenstvo od imovnih općina, smatrati dijelom njegove
plaće, kongrue, što ga u naravi prima. Pravo pak svećenstva
na ogrjevna drva i njegova izmjera ustanovljena je t. zv. Col-
nićevom konvencijom, odnosno otpisima dvorskoga ratnoga
vijeća od 6, svibnja 1809. broj 1042 R i od 7. srpnja 1819.,
br. 2983. kojima je župnicima t. zv. starih župa odmjerena kompetencija
s 30, a novih župa s 20 hvati, a kapelanima na starim
župama s 12 hvati. Pravno stanje, normirano potonjim otpisom,
opstoji još i danas. S razloga dakle, što se drvarina krajiških
župnika osniva na osobitim propisima, ne može se niti samo
pravo na ogrjevno drvo, niti njegova izmjera mijenjati osim po
onim faktorima, koji su nadležni za uredjenje kongrue kuratnoga
klera, a medju takove ne može spadati osoba, koja je
po postojećem pravnom stanju sama obvezana na davanje.


Samo u slučaju, gdje bi faktična izmjera godišnje količine
drva prelazila gore navedenim ;prppisima ustanovljene izmjere,
23