DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 508 —


apstracto, koje se bilo kada ustroje na gornjim teritorijima, te
će ta obveza trajati sve dotle, dok se zakonskim putem ne stave
van snage propisi, koji u tom pravcu postoje glede obveze erara
odnosno danas imovnih općina.


Naravski da se ta obveza imovnih općina ne smije ni raširiti
preko granica, zajamčenih crkvenim općinama zakonom od 3.
Veljače 1860., odnosno ustanovama §§ 4. i 6. naputka A), jer
bi to u sebi sadržavalo veće opterećenje pravoužitničkih obitelji
koje § 19. naputka A) izričito isključuje.


S obzirom na sve rečeno dužne su sve imovne općine bez
razlike svim novo nastalim crkvenim općinama izuzev izraelitičke,
podavati potrebno gradjevno drvo, — a ogrjevno jedino
u krajevima, gdje bi prema postojećim propisima dušobrižnici
imali pravo na ogrjevno drvo iz erarskih šuma.


Bilo je doduše slučajeva, u kojima je kr. zemaljska vlada
uslijed utoka crkvenih općina odredila, da se imadu bez ograničenja
upisati u katastar pravoužitnika na pr. i evangeličke
općine, nastale nakon zakona od 8. lipnja 1871. uz motivaciju,
da je namjera starih krajiških propisa, a dosljedno tomu i naputka
A), koji se oslanja na te stare propise, da se iz krajiških
šuma daje potrebno gradjevno i ogrjevno drvo svakoj crkvi i
svakomu službeniku crkve na krajiškom području, kao što se
takovo drvo daje svakoj školi i svakom učitelju i to ne samo
svakoj otprije postojećoj školi, već i takovoj, koja je nastala
posije sastava pravoužitničkoga katastra, te praraa tome i takovoj,
koja danas nastaje.


Ovakovo je rješenje i njegovo obrazloženje zaista i potpuno
korektno, ali samo glede gradjevnoga drva, dočim je glede
ogrjevnog drva ovako neograničeno ispravno samo na onom
teritoriju bivše hrv. slav. vojne Krajine, gdje su svećenici po
postojećim propisima imali pravo na stanovitu kompetenciju
ogrjevnoga drva iz državnih šuma.


Ne smije se naime zaboraviti ni na to, da po § 6. si. b)
naputka A) pripada crkvenim općinama u ime ogrjevnoga drva
>župniku pripadajuća količina drva za ogrjev«.