DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 306 U
križevačko j imovnoj općini dobivaju sve rimo-katoličke
i grčko-istočne crkvene općine drvo besplatno od imovne
općine i to za župnika (paroha) po 40-82 pr. m., a za sistemiziranoga
kapelana po 13´6l pr. m. Jedino kat. župa u Tvrđji
Ivaniću dobiva samo 27-22 pr. m za župnika i 907 za kapelana,
a rimo-katoličke župe Gradec, Dubrava, Nevinec i Bjelovar
ne dobivaju nikakvo drvo ža župnika, već samo za kapelana.


Imovna općina gjurgjevačk a daje svim rimo-katoličkim
i grčko-istočnim crkvenim općinama ogrjevno drvo besplatno i
svakoj po 40 pr. m- za župnika, a po 16 za jednoga sistemiziranoga
kapelana.


Gradišk a imovna općina daje besplatno drvo svim rimokatoličkim
i grčko-istočnim crkvenim općinama i to grčko-istočnoj
svakoj po 42 pr. m., a katoličkim jednoj po 189, 5 po
147, 9 po 105 i 11 po 70 prostornih metara.


Petrovaradinsk a imovna općina daje katoličkim, grčkoistočnim
te .5 evang. augzburških crkvenih općina drvo besplatno
i to grčko-istočnim i evangeličkim svakoj po 40 pr. m., rimokatoličkim
2 po 103 pr. m. za župnika i 40 za kapelana, 1 po
120, 1 po 84, 2 po 68 i 1 po 66 pr. m , konačno grčko-katoličkoj
općini u Mitrovici 40 pr. m


Brodsk a imovna općina daje katoličkim i grčko-istočnim
te 1 evangeličkoj i 1 židovskoj crkvenoj općini ogrjevno drvo
besplatno kao lukno i to malo ne u svakoj župi različito. Jedan
znatni broj župa uopće ne imade svoje sjedište u krajiškom
području, već u provincijalnom, ali dobiva ogrjevno drvo za
svoje filijalne općine, koje se nalaze u bivšem krajiškom području.


Prema ovim iskazima ne bi se faktično stanje slagalo s
pravnim stanjem, kakovo bi imalo biti polag gornjeg razlaganja,
već postoje znatne razlike koli glede samoga prava na dobivanje
ogrjevnoga drva, toli glede kvantuma drva, koji se doznačuje.


Kako mi nije poznato, na kojem su osnovu uslijedili gore
navedeni upisi u katastar, ne mogu se očitovati o opravdanosti
tih razlika, nu bezdvojbeno je, da su neki upisi upravo u protimbi
s postojećim propisima. Upozorujem na pr. samo na to,