DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 305 —
kriva s pravom svećenstva odnosnih crkvenih općina na ogrjevno
drvo, to je time podjedno ustanovljen i opseg prava samih
crkvenih općina na ogrjevno drvo


*


Da vidimo sada, kako se ovo pravno stanje slaže s poštoiećim
faktičnim stanjem. Na zahtjev kr. zemaljske vlade podnijele
su sve imovne općine godine 1908. iskaze crkvenih općina!,
koje su upisane u njihovom katastru pravoužitnika uz naznaku
količine ogrjeva, koji im se doznačuju, te da li im se ogrjev
doznačuje besplatno ili uz pristojbu.


Sadržaj je ovih iskaza slijedeći:
Otočk a imovna općina ne daje ni jednoj crkvenoj općini
ogrjevnoga drva, jer ga svećenici dobivaju od župljana kao lukno.


II ogulinsko j imovnoj općini ne dobiva nijedna katolička
crkvena općina ogrjevnoga drva, jer ga župnici dobivaju
od župljana kao lukno, dočim grčko-istočne crkvene općine dobivaju
ogrjevno drvo besplatno od imovne općine i to svaka po
32 prostorna metra.,


U slunjsko j imovnoj općini ne dobivaju katoličke crkvene
općine ogrjevnoga drva, jer župnici dobivaju drvo kao lukno od
župljana, a grčko-istočne crkvene općine dobivaju drva od imovne
općine i to uz platež potpune pristojbe. Kvantum drva nije odredjen,
već ovisi o potrebi paroha,


U prvoj banskoj imovnoj općini dobivaju i rk. i g.-i.
crkvene općine ogrjevno drvo od imovne općine i to svaka po
41 prost, metar. Rkt. župnici plaćaju potpunu pristojbu, a grčko
istočni parosi sniženu pristojbu poput ostalih krajišnika pravoužitnika


Drug a bansk a imovna općina daje katoličkim crkvenim
općinama u Gvozdanskom i Hrastovici svakoj po 41 prost,
metar drva besplatno ili uz sniženu pristojbu, dočim ostale katoličke
crkvene općine ne dobivaju drva od imovne općine.
Grčko-istočne crkvene općine dobivaju ogrjevno drvo besplatno
ili uz sniženu pristojbu i to svaka po 41 prost, metar izuzev
petrinjsku crkvenu općinu, koja dobiva samo 20 prost metara.