DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 304 — \
vjedništva nije nigdje bila država obvezana davati katoličkomu
svećenstvu ogrjevno drvo n vlastito ime, već jedino kao potrebu
općine, dočim je po mnijenju zastupnika kr. zemaljske vlade
podavanje ogrjevnih drvi, kao javno pravna naredba, teretilo neposredno
erar odnosno državne šume.


Naputak A) ne dira u pravnu narav toga podavanja, već
konstatuje jedino to, da na imovne općine prelazi u svakom
slučaju dužnost podavanja ogrjevnoga drva svećenstvu, ako
ga je i dosele podavala država, dakle bez obzira na to, da
li ga je država dosele podavala ab aerario ili kao potrebu
općine. Time je i ova ustanova naputka A) potpuno dovedena
u sklad sa šumskim pravilnikom od 3. veljače 1860.


Prije nego završim ovo razmatranje, istaknuti ću, da se je
kod rasprave od U . sijanja 1878. govorilo jedino o ogrjevnom
drvu katoličkoga i grčko-istočnoga svećenstva O evangeličkomu
svećenstvu obih pravaca nije bilo govora, jer je evangelička
vjeroispovijest uopće priznata tek carskim patentom od 1. rujna
1859. (d. z. 1. broj 160), a ni po tome, ni po kojemu inomu
propisu nije ovomu svećenstvu priznato pravo na ogrjevno drvo
ni od erara, ni od općina, radi česa nije ni bilo od potrebe,
da se 0 njemu raspravlja.


Povučemo li sada iz svega rečenoga konzekvencije glede
ogrjevnoga drva, dolazimo do zaključka, da su sve imovne
općine bez razlike dužne podavati grčko-istočnomu
svećenstv u pripadajuću mu pristojbu na ogrjevnom drvu.
Katoličkomu svećenstvu dužne su podavati propisanu pristojbu
jedino imovne općine na teritoriju bivše varaždinske
i slavonske Kraj ine. Dušobrižništvo e v a ngeličke
augzburške, reformirane i izraelitske
vjeroispovjesti ne ima uopće nikakovih prava
na ogrjevno drvo od imovnih općina.


Ini kakovi pravni odnošaj ne da se zamisliti, jer" su za
faktično podavanje ogrjevnih drva iz državnih šuma bili i mogli
biti odlučni jedino postojeći propisi, a ti su gore razloženi.
Pošto se pak pravo crkvenih općina na ogrjevnom drvu po