DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 303 —


vedbe otkupa šumskih služnosti dobivao
svoju drvnu kompetenciju od države kao tom
služnosti opterećene i to ili besplatno ili uz plaćanje
cijele šumske pristojbe, te se ima u prvom slučaju doznačiti
župnikov pripadak drva besplatno, a u potonjem samo uz plaćanje
postojeće šumske pristojbe. Ako li je župnik prije otkupa
dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljan a ka o
lukno bez posredovnja države, to mu ne pripada
pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne
općine, već su mu dužni drva i nadalje podavati župljani od
njima pripaloga drva za ogrjev.


Kako se iz ovih ustanova naputka A) vidi, uvažena je prigodom
uredjenja pitanja o pravu crkvenih općina na gradjevno
drvo potpuno ustanova § 68 slovo b) i § 69 pravilnika od 3.
veljače 1860., po kojoj imadu crkvene općine bezuvjetno pravo
na sveukupno gradjevno drvo za crkvene gradnje i to prema
faktičnoj potrebi.


Što se tiče ogrjevne drvarije, nije se prihvatio nazor vladinih
zastupnika prigodom rasprave od 11. siječnja 1878., već
je u naputku A) došlo do izražaja u glavnome načelo izaslanika


c. kr. glavnoga vojnoga zapovjedništva, po kome imadu svećenici
i nadalje dobivati drvo od župljana kao lukno tamo, gdje
su ga dosele kao lukno dobivali bez posredovanja države, dočim
je na imovne općine usljed otkupa prešla dužnost podavanja
jedino u onim dijelovima, gdje je svećenstvo i dosele dobivalo
svoju drvnu pristojbu od države.
Imovne općine imadu svećenstvu davati svakako njima pripadajući
pripadak, t. j . onaj kvantum drva, koji im pripada po
postojećim propisima (u opreci s ostalim pravoužitnicima, za
koje je odlučna faktična potreba), nu ne mogu same odlučivati
0 tome, da li će ga dati besplatno ili uz platež pristojbe, (kako
su to mislili izaslanici c. kr. vojnoga glavnoga zapovjedništva
na raspravi od 11. siječnja 1878.), već je i za to odlučan dotadašnji
običaj.


Prema izvodima zastupnika c. kr. vojnoga glavnoga zapo