DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 302 —


nabrojene u § 68. Glede ogrjevnih drva u varaždinskoj Krajini
tvrdili su, da su ona dozvoljena svećenstvu od države, da su
jedan dio župničke dotacije, dakle javno pravna naredba, pa da
ih je za to svećenstvo imalo dobiti neposredno od državne
uprave, dočim su župljani bili dužni jedino drvo sjeći i dovesti.
Kako pak ta dužnost tereti državne šume u cijelosti, a s obzirom
na § 68. pravilnika nije otkupljena, tereti ona još i danas
te šume, dakle u V2 državu, a u Vj imovne općine, koje su
danas u tome dijelu vlasnice tih šuma.


Toliko 0 tečaju same rasprave.


Priopćujući c. kr. glavno vojno zapovjedništvo rezultat
rasprava kr. zemaljskoj vladi izjavilo je, da joj se čine pretežnijim
razlozi, koje su za svoje mišljenje naveli njezini zastupnici
na raspravi, nu svakako da će se morati predmet podnijeti Njegovomu
Veličanstvu na previšnju odluku, budući da pozitivni
zakon ne sadržaje bezdvojbenih ustanova, koje bi dozvoljavale
riješenje ovoga pitanja naredbenim putem.


Ta je previšnja odluka zaista i ishodjena.


Previšnjira rješenjem od 6. srpnja 1881. (list zemaljske
uprave za hrv. slavonsku vojnu krajinu od 16. srpnja 1881.
komad XI) potvrdilo je Njegovo Veličanstvo medju inim i naputak
za uredjenje zajedničkoga uživanja šuma i šumskih zemalja,
izlučenih za pravoužitnike krajiškoga područja (t. zv. naputak A).


Po § 1. ovoga naputka imadu se pravoužitnicima šuma i
šumskoga tla, izlučenoga zakonom od 8. lipnja 1871. smatrati:
a) mjesne, b) crkvene, c) školske općine te d) i e) krajiške
obitelji, koje odgovaraju propisima toga naputka. 0 svim pravoužitnicima
imade se sastaviti katastar (§ 2.), u koji se imadu
uvrstiti i eventualne pravoužitne crkvene općine (§ 4.\


Prema § 6. slovo b) pripada crkvenim općinama pravo na
drvo za gradju te drvo za palenje opeka i vapna,
za novogradnje i izdržavanje crkvi i kapela, župnoga stana i
gospodarskih zgrada bezuvjetno prema faktičnoj potrebi,
nadalje župniku pripadajuća količina drva za
ogrjev, nu samo u slučaju, ako je on i prije pro