DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 3QJ^ —


bo dvorskoga ratnoga vijeća od 8./8. 1816. B 3097. odredjeno
je, da grčko-istočni svećenici imadu potrebno ogrjevno drvo
dobivati besplatno poput svakoga krajišnika, a ujedno je i u toj,
a i u kasnijoj naredbi od 17. veljače 1817. B 769 odredjena
stalna pristojba od 12 hvati za župnika, a 8 hvati za kapelana
za one grčko-istočne svećenike, koji ne živu u svezi zadruge.
Naredba ratnoga ministarstva od 8. siječnja 1861. odio 10 br.
78 očitovala je pak, da gornje odredbe nisu ukinute šumskim
zakonom od 3. veljače 1860. te da i nadalje ostaju na snazi


Što se tiče katoličkoga svećenstva, to ono u karlovačko
j Krajini ne ima nikakova prava na ogrjevno drvo protiv
države, već jedino protiv svojik župljana (i to 1 voz od svake
kuće). Isto tako ne ima katoličko svećenstvo nikakova prava
protiv države ni u bansko j Krajini, gdje su i župljani bili
jedino dužni putem općinske rabote besplatno ili uz plaću izraditi
i privesti ono drvo, koje je župnik dobivao iz erarskih
šuma uz platež potpune šumske pristojbe.


U varaždinsko j Krajini dozvoljena je katoličkom svećenstvu
pripadnost ogrjevnoga drva od 20 hvati za župnika i
10 hvati za kapelana (u naredbama se ne veli od koga), uz
platež pristojbe za izradbu i dovoz župljanima. Ta je pristojba
god. 1853. ukinuta, ali je zato pripadnost drvi snižena i to za
župnika na 10, a za kapelane na 4 hvati. Izaslanici glavnoga
vojnoga zapovjedništva priznaše, da se je to drvo podavalo ab
aerario, nu samo zato, jer je to drvo imala podati crkvena
općina (u čiju naravsku obvezu spada uzdržavanje župnika), a
država je bila obvezana pokriti čitavu potrebu općine na ogrjevnom
drvu.


Za slavonsk u Krajinu, gdje je katoličkomu svećenstvu
godine 1819. odredjena pristojba na ogrjevnom drvu sa 30 hvati
za župnika na starim župama (koje su postojale prije regulacije
od 1771.), a 20 hvati za župnike na novim župama, te 12 hvati
za kapelane na starim župama, tvrdili su izaslanici glavnoga
vojnoga zapovjedništva, da je tu pripadnost na ogrjevnom drvu
katoličkomu svećenstvu doduše davala država, ali s razloga, jer