DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 289 —


F. Jergitsch i Sinovi je tvrdka u Celovcu, koja uživa veoma lijep
glas i izvan Austro-ug. Monarhije radi svojih osobito solidnih ograda iz
..pletene žice, čega radi ju preporučamo i upućujemo čitatelje na njezin
oglas u ovom broju S. lista.
Broj 6 ex 1912.


Predmet : Razpis natječaja za podjelenje podpora iz zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za škol.
godinu 1912/13.


Natječaj.


Za podjelenje podpora iz „Zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji«, za školsku godinu 1912|13.
razpisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju pravo na potporu djeca, odnosno siročad
kako aktivnih, tako i umirovljenih činovnika krajiških imovnih općina,
zemaljskih šumarskih činovnika, kao i šumarskih činovnika gradskih (upravni)
općina i zemljištnih zajednica, koja kao redoviti učenici, odnosno slušatelji
polaze više djevojačke škole ili ženski licej, strukovne škole muške
ili ženske, srednja i ovima nalika učilišta (gimnazije, realne gimnazije,
učiteljske, više trgovačke i nautičke škole itd) visoke škole (sveučilište,
više tehničke škole, rudarsku, šumarsku, gospodarsku ili veterinarsku akademiju
itd), akademiju obrazovnih umjetnosti ili glazbeni zavod u Zagrebu,
vojničke uzgojne i obrazovne zavode, ako dotični pitomci ne uživaju posve
bezplatno mjesto.


Za djecu koja polaze srednja i ovima nalika učilišta ima molbenice
predložiti otac ili tutor djeteta uz naznaku svoga stalnoga boravišta, te
zavoda, koji dijete polazi.


Slušatelji visokih i ovima sličnih zavoda imaju vlastoručno pisane
molbenice sami podnijeti,
Molbenici valja priložiti:


1. Krstni ili rodni list učenika
2. Školske svjedočbe za prošlo školsko godište, dotično slušatelji
visokih škola svjedočbu o zadnjem državnom izpitu, odnosno propisane
kolokvijalne svjedočbe za minulo poljeće odnosno godište.
Molitelji, koji su tek svršili osnovnu školu, kao i molitelji, koji u
slijedećoj školskoj godini kane preći na zavod u kom drugom mjestu,
imaju u molbi izričito iztaknuti, u kom mjestu i koji zavod kane polaziti
iduće školske godine; i


3. Iskaz i svjedočbu o imućtvenom stanju u č e n i k a i roditelja,
Molbenice imaju se predložiti predsjedničtvu spomenute zaklade u
Zagrebu, Markov trg broj 3. (šumarski odsjek) najkasnije do 25.
srpnja 1912.


Molitelji se naročito upozoruju, da se na molbenice, koje kasnije
stignu i koje ne budu strogo prema natječaju obložene, neće moći
obzir uzeti.


U Zagrebu,
20. lipnja 1912.
Predsjedničtvo uprave zaklade za odgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 48     <-- 48 -->        PDF

290


Uspjesi


6 fS


Obći karakter stabala:


T


OJ


Jesu li stabla razštrkana


to 0
c« (U N ili na okupu, da li su


(U OJ


a> t stabla kratka ili granata
t-i ili dugačka i čista, te od
.-H 0 > "Š^ 1 kojega prsnog promjera
0 0 T:? 0 . rt ponajviše, od koje deb

u a trupce


w


rt 3 o
0
M >
rt ljine i duljine će se moći


1 1


rt
rt
3
j^ 0V CU.2 73 m najviše kusova izraditi ?


s T3 ´>


o O "rt ^ 0 Kakovi su putevi do
m´ P°


CL, 2: m utrte ceste.


B 1 1 1


1 K"! f


»«
»«
crt> ^^ rt"


«


e 22 >^


"´-´


rt 0


rt L>


CTN
OJ


Stabla lijepa, deblo du819
4 80
´52 rt

i-i ° 00
IM Na^okupu u sječini.


is
is
T-4


V
sr
" 0 i


ffq 0


i


0


rt


*H


a


1


ON C3 ´rt


to ´3 333 24, a
wi


3


I 179 20´ —


a: 09
»N


h^ N


M
c^ C-^


´5?
Poprečne debljine oko 40 2368 24 —


d cm, teh. duljine preko


(U 1557 18


4 met.


o


rt


rt


CO rt


c< 0)


>


^os^ 0
0


a ´— t C0-00 Tanka stabla oko 20 do


o »55
>< rt 1 25 cm. dugačka.


3 ´o to


O4


CL, 0 >N


M


N


-^


N


rt 886 30


Stari hrasti kratkoga


NO


debla. 676 25


i-( ,


rt tuo


f-H


u a


V


1-H


Si
3
o Hrast 2179 štab. i 45 st.


l^


,. ^sCL.
;=? inih vrsti 3876 m´ gradje,


Is


tZ !3 T3N
KO 1780 m´ ogreva.


te


o > 2
trt


0 .
c^´


—>


co


-^^


O


c^


8262


0


1


a


rt


2
2
VI


ON


!s


ON


5 1—(


.


*´ 0


y^


co


;^ 1
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- ´^91 —
dražbe stabala


Dražbu; e se
gf-adljike za
cjepku rez. gradju obič. gtadju
po Pt ) po


m« m´ tn´
f K| f


T" f "Kl


1


1
i


.


i


1


1


377 18


i


1


6517 15 — 2205 12


6243 12 —
9026 10


1


1


iI


1 j 240 I 2´0 —


1


ogfjfeva podvlake
rf
S "i
e/i
O
a
us
C3 XI
C3 .^
O
ea
V
´ > rt
´r t
^
rt
"rt
3 =?!,
II
II 2 g
a o
ji3tn
°
a.
po
K f
j i —
3 TS
po
Ic f
o
CL,
K
c/l
O
G
K
oa P
14300
p. m. 2
0 0
o s
<>
o o
(M
iž «´" %° s
Q ^rt ´^
2 a
.a
p. m. —50 kom. 1 — o 2 XI
536 436 o OO
1-^ C^
p. m.
1
kom. t<0
o>
1221 — 50 3253 1 c^* ^
i1
__
c ^ "rt
ta
p. m.
OO
ON
ON
.-:,co
« rt
1700 1 — ON 3
— TD
1—1 . o
1>
p. m.
858
1
1 — 50
kom.
462
i i
1 —
r—l
CTN
.> 3 w *.,
-+
co
o o
o
CO
O 4J
V3 0 0 co J 3 — o »co
1^3
O
T-H
VO
oH
to rt
3 Z
0) ´´
Z
l i


t>. o S t;


od ON


1
1
^O


-^ s
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 50     <-- 50 -->        PDF

292


llustrovani cjenik
br. 225. badava i
franco!


Ograde iz žice


za vrtove, kuće, zvjerinjake, fasanerije itd.


Dvije tvornice, najizdašniji uspjeh.


Alpenlandische Drahtindustrie


Klagenfurt (poštanski pretinac
rerd. JergltSCh Sohne, 286) i Oraz Oostingermaut


° ´Wien IV. 1. Pressgasse 29.


SADRŽAJ. Strana
Gospodarska osnova za šumu z. z. Draganić. Piše Mirko Puk,
kr. žup. šum. nadzornik (Svršetak) .. . .. . 245 — 259
Spuzaljka za drvo iz užeta od žice. Napisao za »S. L.« A. Mahr,
nadšumar u Hochenbergu u Dol. Austriji . .. . 259 — 269
Nešto o prirastu u visinu crnog bora u kraškim kulturama
našeg Primorja. Piše A. Kauders 269 — 273
Šumarstvo u Bugarskoj Piše G Petroff 273 — 276
Osobne vijesti: Imenovanja — f Dr. Ludvvig Dimitz . . . 276 277
Društvene vijesti: Glavna skupština hrv.-slav. šum. društva.


— Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u
društvenim prostorijam šumar doma u Zagrebu. — Jplata
članarine. — Knjižnica hrv.-slav. šumar, društva u Zagrebu.
— Nacrt proračuna za godinu 1913. predložen XXXVI.
redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun
imovine hrv.-slav. šum društva koncem g luli . — Zaključni
račun pripomoćne zaklade koncem g. 1911. —
Bilanca. Zaključni račun zaklade utemeljene u spomen
pok. Andrije Borošića 277-286
Različite vije.-.ti: Radni program kr hrv-slav-daltn. zem. vlade.


— F. Jergitsch i Sinovi 286—289
Natječaj. — Uspjesi dražbe stabala. - Oglasi 289—292
yredjuje kr. zem. šum. nađz. Bog:osIav Kosovi«´. Tiskara (´. AIbrccht. Zagreb