DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

278


Nacrt proračuna


Pokriće
(Prihod): predložen XXXVI. redovitoj


O co


H đ >S1
3 oa


<-H t«


IM « "S


P r e d in e t
2 .§ 2 a


1 1.
T3
O bo


o
9 >!> S!
!i5 e>3
^


Kruna


A) Za društvenu imovinu.


Stanarina šumarske akademije u Šumar, domu 12369, 12370´ 12370-,
za 1 stan u souterrainu Šumar, doma— 313 300 315--
Podpora zemlje šumarskom društvu 1200 1200 1200,
„ zn, izdavanje ,Lugarskog vijestnika" 400´ 400´ 400članarina
I. razreda tekuda (za 300 elanova) 2184 3000 3000´,
I. , zaostala 1017 1000´ 1000,
II. , tekuća (za 900 članova) 2011 1800 1800-,
II. , zaostala — 435 400-249Prinos
podupirajueih članova 2040 2000 2000-6
Predbrojnine 384 400´ 400´
7 Upisnine 87 60´ 60-8
Kamati ođ uložene potrošne glavnice 403´ 420 4^09
Diplome 2 10 1010
Oglasi 607 500´ r,oo11
Vanredni prihod 157 40 20U--
Ukupno 23924--
Usporediv sa rashodom od 23924--


Ostaje koncem godine


B) Za zakladu u spomen ,A. B or o šića".


Zakladnica za tu zakladu nije još konačno odobrena
po vis. kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladi. (Svrha
te zaklade biti če nagradjivanje pisaca šumar, struke.
Stanje zaklade iznosi 15./VI. 1912. =2766 K 61fll.
koji su uloženi u vinkuliranim vnednostniiu papirima


D Zagrebu , koncem mjeseca lipnja 1912.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga društva.