DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-- 277


podizanjem ugleda šum. osoblja, u čemu ga nisu mogli spriječiti ni najokorjeliji
protivnici. Njemu imadu šumari austr. državnih šuma zahvaliti
svoj današnji ugled i položaj. — Za njegove osobite zasluge podijelila
je bečka visoka škola za kulturu tla njemu prvome svoj počasni doktorat.


Napisao je mnogo stručnih razprava, a zadnje veliko djelo bilo mu
je »Die forstl. Verhaltnisse und Einrichtungen Bosniens und der Hercegovina
(Beč 1905) u kom je majstorski opisao šumarske prilike BosneHercegovine na temelju vlastitih opažanja.


0.<^uštvene vijesti.
Glavna skupština Hrv. slav. šum. društva obdržavati će se dne 5.
kolovoza t. g. u Zagrebu, te će biti s njom spojen skupni izlet u šume
gradiške imov. obćine.
Poziv i program, za tu skupštinu prileži današnjem broju Š lista.


Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim
prostorijama šumarskog doma u Zagrebu. Prisutni podpisani: Izpitivanjem
vodjenja blagajničkih dnevnika ustanovljen je blagajnički ostatak
koncem godine 1911.:


a) za imovinu hrvat. slav. šumarskog društva sa 11520 K 46 f. i
to u gotovom 731 K 80 f. i 10788 K 60 f, u vrijednostnim papirima.
b) Za pripomoćnu zakladu hrv. slav šum. društva u spomen nadšu


maru V. Koreskenyi-a sa 12.750 K 66 f. u vrijednostnim papirima i


c) za zakladu u spomen kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda
i tajnika hrv. slav šumar, društva Andrije Borošića sa 2614 K 36 f.
u vrijednostnim papirima — Zaključeno i podpisano.


Revizionalni odbor, u Zagrebu, dne 20. lipnja 1912,


Bela pl. Thuranszky. Ivan Grčević.


Uplata članarine. U iskazu uplaćenih Članarina I. razreda otisnutom
u broju 6. ove godine ispuštene su pomutnjom uplate učinjene po članovima
gg.:


Groger Fran 10 K., Grdinić Matija 10 K., Grozdanić Milan 10 K,,


Grdinić Nikola 10 K., Georgiević Teodor 10 K., Grunwaid Josip 20 K,,


Goderer Albert IO K, Gertsmann Arnold IO K.


Knjižnica hrv. slav. šumarskog družtva u Zagrebu, Saobćuje se


p. n. g. članovima društva znanja i porabe radi, da je društvena knjižnica
osim knjiga, objelodanjenih u izkazu, otisnutih u broju 7./8. šumarskog
lista za god. 1910., snabdjevena do danas što poklonom a što
nabavom jošte sa slijedećima niže navedenim knjigama i časopisima.
Glede posudjivanja tih knjiga upućuju se p. n, g. članovi na pravilnik
knjižnice, otisnut u broju 7,/8. šumar, lista za g. 1910, a ujedno
se upozoruju da s desna debelo tiskani brojevi označuju tekući broj, pod
kojim su knjige ubilježene u glavnom katalogu, a koji se broj imade
kod posudjivanja uz točan naslov i ime autora vazda napisati u dotičnoj
primci. (Vidi nastavak na str, 284).