DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 276 —


U ovoj su skrižaljki nabrojeni samo oni činovnici i službenici,
koji služe u državnoj službi. Osim ovih ima u Bugarskoj
još 33 obćinska šumara i znatan broj nadlugara i lugara.


Uslijed povećanja statusa šumarskih činovnika, te uslijed
proširivanja šumarskih radnja, oćutio se je u Bugarskoj manjak
naobraženih šumara, tako, da se je početkom ove godine moralo
tražiti takove u inozemstvu. Da se tomu zlu barem u buduće
predusretne, odlučila je bugarska vlada početkom godine
1913. otvoriti srednju šumarsku školu u Sofiji. Da se uzmogne
čim prije obaviti omedjašenje šuma, osnovan je već sada 6-mjesečni
tečaj za šumarske mjernike. Isto tako je, da se uzmogne
uzgojiti bolje lugarsko osoblje, otvorila vlada prošle godine u
mjesecu kolovozu nižn šumarsku školu sa jednogodišnjim tečajem
u mjestu Lidjene.


Da pako sve te opsežne radnje na polju šumarstva zadobiju
sankciju zakona, izradjen je po posebnom povjerenstvu šumarskih
nadzornika i šumara novi nacrt šumskog zakona, koji
će doskora biti predložen bugarskom saboru na pretresivanje.
Novi šumski zakon sadržaje sve važne zasade, koje je ustanovila
šumarska znanost i dugogodišnja praksa u Bugarskoj i
u inozemstvu tako, da se već sada može kazati, da će se tim
bugarsko šumarstvo postaviti u isti red sa šumarstvom drugih
naprednijih zemalja. G Petroff.


Osobne vijesti.


Imenovanja Preuzv. gosp. kr. povjerenik, ban kraljevina llrv Si.
i Dalm. imenovao je šumara-računovodju kod ogul. im. obć. Vjekoslava
Bubnja, kr rač. revidentom kod rač. ureda kr. zem. vlade u IX. činovnom
razredu.


Kr. ug. min. za poljodjelstvo imenovao je kod uprave hrv. slav.
erarnih šuma u području kr. nadšum. ureda u Vinkovci kr. šum. inžin.
vježbenika Ottona Jurovich-a, kr. šum. inž. kandidatom u XI. plaćevnom
razredu.


t Dr. Ludwig Dimitz, umirovljeni predstojnik IX. odjelenja u c. k.
ministarstvu za poljodjelstvo umro je dne 24. III. 1912. Bio je mui?velike
stručne spreme i osobiti prijatelj prirode, a naročito obožavatelj
ljepote šumske. Nada sve iztakao se je svojim osobitim zauzimanjem za