DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 269 —


mogu i veliki tereti po volji spuštati sa velikih visina u dolinu.
Kod nas u Hrv. i Slavoniji biti će dosta predjela, gdje bi se ovo
razmjerno jeftino, a spretno prometno sredstvo moglo uporabiti.


Osim ovog prometnog sredstva za težke terete, rabi se
za spuzanje laganih tereta u alpinskim predjelima sasvim slična,
ali daleko jednostavnija spuzaljka iz obične brzojavne žice. Oba
kraja dovoljno dugačke brzojavne žice pričvrste se kao i kod
po g. Mahru opisane spuzaljke za panjeve ili ine kakove čvrste
predmete, žica se nategne i spuzaljka je gotova.


Gdje se po strmim stranama sječe u većoj količini brst za
blago, pruće za plot, kolje, kupi nastor itd , tamo se svežanj po
svežanj omota tankom žicom ili špagom, pričvrsti na običnu drvenu
kvaku, te po žici otisne u dolinu. Naprava je vrlo jednostavna
a praktična, te radniku uštedi mnogokratno tegotno uzpinjanje
i silazenje po strmini. Praktično je i to, što se dolnji kraj
nemora pričvrstiti odmah na podnožju brda, nego, ako je iole
pad dobar, može se žica nategnuti daleko preko polja sve do
ceste, ili inog kojeg prikladnog prometila.


Naši seljaci često puta nepotrebno muče sebe i blago, dok
uz veliki gubitak vremena svake godine snesu sijeno, drva,
kolje, listinac i dr. proizvode iz brda u dolinu, a eto ima u
svijetu tako jednostavnih i jeftinih naprava, kojima bi im se taj
težki posao olakšati mogao-


Nešto o prirastu u visinu crnog bora u.
kraškim kulturama našeg Primorja.


Za proučavanje prirasta visine crnog bora (Pinus Laricio
var. austr.) uzeo sam u našem kraškom predjelu uzgojene kulture,
i to u okolici mjesta Cirkvenice i Selce. Kako je poznato
uspjeva spomenuti bor takodjer i na hranilima siromašnom tlu,
te se baš poradi toga svoga svojstva većinom i uzgaja u kraškim
predjelima


U prvom redu spomenuti ćemo nekoliko riječi o geološkoj


formaciji i o petrografijskini prilikama našeg kraja. Petrografijski
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 270 —


karakterišu naš kras vapnenci i dolomiti. U bližoj okolici Cirkvenice
vidimo vapnence ksenonske krede, na kojoj su baš skoro
sve kulture z. z. Cirkvenice uzgojene. Ovo kamenje dosta je
rastrošeno i raspucano. Kako je poznato ne obiluju ovi vapnenci
vlagom, te akoprem je ovaj naš kraj dosta oborinama bogat,
to ipak usljed rastrošivosti vapnenih kami gotovo sva oborinska
voda izčezne.


Klimatičke prilike našeg kraja su za uzgoj šume prilično
loše, pa ako bi za izbor pojedinih vrsta drveća za pošumljenje
krasa jedan faktor i bio povoljan, to drugi u isti mah isključuje
povoljan uspjeh kultiviranja. Tako n. pr. mora se kod izbora
vrsti drva uzeti u obzir na krhkost drveta i stoga štetni utjecaj
bure na njega, na vapneno tlo i malu količinu vode u njem,
na vlagu atmosfere i (u predjelima kraj mora) preveliku količinu
soli u njoj.


S ovih razloga vrlo je teško nači vrstu drveća, koja se
svim tima faktorima bar donekle može prilagoditi.


Za prije spomenuti crni bor znademo, da je biljka, koja
podnaša priličnu toplinu, a ne stavlja ni velikih zahtjeva na vlagu
tla, te je poradi toga, kako je već i spomenuto, podesna biljka
za pošumljenje krasa.


Za uspjeh vegetacije nekog kraja nisu samo geološke,
nego i klimatičke prilike, i to hydrografijske i one vjetrova,
od osobitog značenja.


Poradi toga spomenuti ćemo i nekoliko riječi o klimatičkim
prilikama našeg kraja.


U našem predjelu (t. j . kraj mora) poprečna je godišnja
temperatura zraka 13-8 C"; najveću poprečnu temperaturu pokazuje
mjesec srpanj sa 23-8 0°, dok je najhladniji mjesec
sifečanj sa poprečnom temperaturom od + 5-0 C°.


Najveća apsolutna temperatura zabilježena je sa 37 C", a
najniža sa — 4*o C°.


Sto se oborinskih prilika, tiče iznaša poprečna godišnja
množina oborina 1,432 mm. Mjesec listopad, studeni i prosinac
imadu najveću množinu oborina, te iznaša poprečna množina
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 271 —


oborina ovih mjeseci 506"6 mm. Najslabiji su na oborinama
mjeseci siječanj, veljača i ožujak.


Sasvim je naravno, da ovakovo razdjeljenje oborina nije
za uzgoj biljki u našem kraju baš povoljno i to s razloga, što
su za sam uspjeh kultura a tako i za prirast mjerodavne oborine
za vrijeme trajanja vegetacionog perioda (kod nas od
veljače do konca listopada).


Ovo podjeljenje oborina sasvim je opet ovisno o vjetrovima
našeg kraja. U mjesecima, u kojima je vladajući vjetar
sirokko (SO) imademo obilno oborina, dok u mjesecima u kojima
je vladajući vjetar bura (NE) imademo malo oborina.
Bura znade se koji put pojaviti i ljeti, te je usljed svoje isušujuće
snage mladim biljkama vrlo štetna.


Množinu oborina u pojedinim mjesecima zadnjih osam godina
pokazuje nam priležeća skrižaljka:


Množina oborine u Crikvenici ubilježe na od
god. 1902. do 1909.


i TS 5" s O O. ´3 a
a
C3 5" > a a
cS
d


o


5= > 5! ci o -a "m -3
o cd ciS ft "o to o o
o u 03 3 C5
02 > H 3
1902 28-0247-2 121-B 70-0 123.0 181-4 97-5 30-2 36-0 334-3 89-2 42-6 1400.9
1903 43-6 26-3 36-8 115 6 123-4 128-1 221-5 60-5 121-5 144-8 366-7 317-;") 1706-3
1904 104-6 180-2 1101 70-4 49-4 97-6 00 255-2 118-B 160 6 129-0 85-5 1361-3
1905 41-1 103-7 100-6 81.0 128-5 82-3 107-4 148-8 385-4 317-7 437-5 640 19980
1906 68-6 14-6 121-7 601 201-1 547 127-9 63-0 114-9 97-1 389-7 219-2 1572-6
1907 49-6 34-6 3-8 166-2 99-1 27-3 73-0 58-4 48-3 347-2 129-8 286´6 1323-8
1908 35-5 67-0 121-4 139 9 22-0 69-0 137-8 119-8| 10-5 46-8 560 73-3 898-8
1909 78-6 24-8 156-5 34-3 53-0 142-7 149-7 42-5| 66.1 97-5 107-5 243-6 1196-8


1
8 god. 1449-6 698-3 772-4 737-5 799-5 7831 914-8 778-4901-2 1546-0 1705-4 1332-1 11458-3


1 .
1902
do 56-2 87-3 96-5 92-2 99-9 97-9 114-3 97-3 112-6 193-2 213-2 166-5 1482 3
1909


i
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

272 —


A sada treba da njekoliko riječi spomenemo o kojem faktoru
ovise prilike visinskog prirasta u jednoj vegetacionoj periodi.
Na ovo odgovaramo, da je visinski prirast skroz ovisan
0 množini oborina mjeseca srpnja i kolovoza prediduće godine.


Prama normalnim oborinskim prilikama iznaša poprečna
množina oborina u ovim mjesecima 211´6mm; imade li u ovim
mjesecima više oborina, to će prirast u visinu u slijedećoj godini
biti veći i obratno, padnu li one ispod poprečne množine,
biti će spomenuti prirast slabiji.


Ovo se temelji na sasvim physiološkim principima. Poznato
je naime, da naše drveće početkom mjeseca srpnja počne sabirati
reservnu hranu, ova reservna hrana imade zadaću, da početkom
vegetacionog perioda slijedeće godine daje biljki već
gotov plastički gradjevni materijal.


U koliko uplivišu oborinske prilike jedne godine na visinski
prirast u slijedećoj godini, pokazuje nam slijedeća skrižaljka:


Množina
oborina u ´3 Visinski


S


Predjel 3 mjesecu 5 prirast kod Opaska
6D srpnju i kocrnog
bora
lovozu


1905 iJ5B´2 mm. 1906 32 cnt. Položaj na kojem se
nalaze ove kulture nagnut
„K u k« 1906 100-9 mm. 1907 24 cnt. je prama Jugo - Istoku,
kulture su stare oko 12
općina 1907 131´4 mm. 1908 13 cnt. godina te je prama tome
uzet prirast od sedme do
Cirkvenica 1908 ´257-6 mm. 1909 30 cnt-dvanajste godine. — Ovaj
predjel je dosti izvržen
1909 192-0 mm. 1910 25 cnt. buri, tlo ksenonska kreda.


1902 127-7 mm. 1903 12 cnt. Položaj na kojem se na


laze one kulture nagnut


1903 2880 mm. 1904 34 cnt. je prama Jugu, kuture


su stare oko 5etrnajst


1904 255-J mm. 1905 26 cnt. godina. — Ovaj predjel je


vrlo izložen buri.
„Lokvica" 1905 256-2 mm. 1906 30 cnt. Formacija kao gore.


općina Selce 1906 190-9 mm. 1907 32 cnt.


1907 131-4 mm. 1908 12 cnt.


1908 257-0 mm. 1909 29 cnt.


1909 192-0 mm. 1910 23 cnt.
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 2´r3 --
Iz ove skrižaljke vidimo, da na prirast u visinu u jednoj
vegetacionoj periodi najviše upliviše množina oborina prediduće
godine i to baš ona množina u mjesecu srpnju i kolovozu.


Ovo nekoliko stranica neka bude kao navještaj jedne veće
radnje o prirastu našeg kraškog drveća, koju kanim u skoro
vrijeme u ovom listu objelodaniti. A. Kauders .Šumarstvo u Bugarskoj.


u zadnje vrijeme puno se radi oko unapredjivanja šumarstva
u Bugarskoj. Početkom god. 1911. bio je setom šumarskog
odjela imenovan dugogodišnji i vrstni stručnjak na radnom i
književnom polju, g. St. Brnćeff, koji je reorganizovao čitavu
šumarsku službu tako, da je šumarstvo Bugarske danas silno
krenulo naprijed.


Prvo i najglavnije tako zvano »pitanje jajlackog prava*
riješeno je, a to riješenje biti će od velike važnosti za bugarsko
šumarstvo. Jajlaci su velike površine šuma četinjača u Kodope,
Rila, Vitoš i drugih planina, koje su obterećene šumskom pašom,
te sačinjavaju takorekuć dvovlastničtvo, jer dok je zemlja i sve
na njoj rastuće drveće vlastničtvo države, šumska je paša viastničtvo
obćina i privatnika. To dvostruko vlastničtvo silno sprečava
šumsko gospodarenje, jer dok vlastnik šume — država —
nastoji da se odgoji što više i što vrijednijeg drveća, vlastnik
paše hoće, da drveća bude čim manje. To servitutno pravo bilo
je i uzrok tomu, da je veliki dio državnih šuma prešao u ruke
obćina ili privatnika. .Sad je ali to pitanje na temelju § 1.
šumskog zakona riješeno tako, da se pravo paše odkupluje i
da šume postaju podpuno vlastničtvo države.


Drugo pitanje, koje je takodjer u povoljnom smislu riješeno,
jest pitanje o uredjenju bujica. Uslijed prekomjerne paše
i neograničenog haračenja šume, veliki dio bugarskih planina,
osobito na južnim obroncima, jest sasma opustošen i pretvoren
u velika bujična područja. Te se bujice godimice nerazmjerno
šire i nanašaju velike štete poljodjelstvu. Do sada je bilo